ภาพเก่าบุคคลสำคัญ

Display # 
Title Author Hits
โอกาสที่นานาประเทศได้เซนหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 1103
ราชทูตฝรั่งเศสในวันถวายสาสน์แก่ผู้สำเร็จราชการ Written by หอจดหมายเหตุ 1101
ออกญาโกษาปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ นำคณะทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 Written by หอจดหมายเหตุ 2212
ราชทูตพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ Written by หอจดหมายเหตุ 2076
หลวงอัคนีนฤมิตร ผู้ตั้งร้านถ่ายรูปร้านแรกของไทย Written by หอจดหมายเหตุ 1466
พณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะ ถ่ายภาพร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 Written by หอจดหมายเหตุ 1222
วันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 วันสถาปนา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอย่างเป็นทางการ Written by หอจดหมายเหตุ 963
ความรุ่งเรืองทางการค้าระหว่างประเทศ ภายหลังการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ Written by หอจดหมายเหตุ 901
บ้านมิชชันนารี ริมแม่น้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี Written by หอจดหมายเหตุ 934
ตึกรับรองของหลวงสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามารับราชการได้พักอาศัย อยู่ด้านเหนือของท่าเตียน Written by หอจดหมายเหตุ 864

Page 2 of 3