ภาพวาดนักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิตพร้อมกับสมเด็จพระนารายณ์ และคอนสแตนติน ฟอลคอน ณ พระราชวังลพบุรี

  
 
  
 
ภาพวาดนักดาราศาสตร์คณะสงฆ์เยสุอิตพร้อมกับสมเด็จพระนารายณ์ 
 
และคอนสแตนติน ฟอลคอน ณ พระราชวังลพบุรี ปัจจุบันแสดงอยู่ที่
 
หอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส