สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดช

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ทรงตัดเค๊ก 
ซึ่งเป็นสัญญาณมงคล ในวันพระบรมราชสมภพ ที่วิลลวัฒนา, โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าภูมิพล อดุลยเดช
กำลังทอดพระเนตรหนังสือเทพนิยาย ซึ่งผู้แทนสยามนิกร
และ Siam Chronicle ทูลเกล้าฯถวาย

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1938