ภาพเหตุการณ์ชีวิตในวัยเด็ก (วัดนักบุญเปโตร นครชัยศรี)

 

 
 
ใบศีลล้างบาปของบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

 

เป็นเอกสารที่แสดงถึึงการเกิด วันที่ล้างบาปและการตายของท่าน

 

ในเอกสารบันทึกไว้ว่าท่านได้รับศีลล้างบาปหลังจากเกิดมาได้ 6 วัน

 

ท่านได้รับศีลล้างบาปวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1895

 

ดังนั้น  วันเกิดของท่านคือ วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1895

 

และวันที่ท่านตายในคุกคือ วันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 1944

 

เอกสารนี้ได้รับการรับรองโดย คุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์

 

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม เมื่อ ปี ค.ศ. 1994