บ้านเณรเล็กพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า บางช้าง (บางนกแขวก)

 


บ้านเณรเล็กพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า บางช้าง (บางนกแขวก)

ปี ค.ศ. 1908-1916 และเป็นครูคำสอนศาสนาอีก 4 ปี

 


วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูเจ้า
วัดน้อยประจำบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง
ทำพิธีเสกเมื่อเดืือนมิถุนายน ค.ศ. 1906
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยเรียนที่้บานเณรแห่งนี้สมัยเป็นสามเณรเล็ก
 ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1916 รวมเวลา 8 ปี
 
บ้านเณรพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
บ้านเณรเล็กของมิสซังสยาม
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยเรียนที่้บานเณรแห่งนี้สมัยเป็นสามเณรเล็ก
ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1916 รวมเวลา 8 ปี
 
บ้านเณรพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า 
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
บ้านเณรเล็กของมิสซังสยาม
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยเรียนที่้บานเณรแห่งนี้สมัยเป็นสามเณรเล็ก
ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1916 รวมเวลา 8 ปี
 
บ้านเณรพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
บ้านเณรเล็กของมิสซังสยาม
 บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เคยเรียนที่้บานเณรแห่งนี้สมัยเป็นสามเณรเล็ก
ระหว่างปี ค.ศ. 1908-1916 รวมเวลา 8 ปี
 
สามเณรเล็กที่บ้านเณรพระหฤทัย
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
(แถวยืนที่ 1 จากซ้าย) เปโตร ถัง ลำเจริญพร (คนที่ 1, คุณพ่อปีโอ), 
(แถวยืนที่ 2) ปอล กลิ่น ผลสุวรรณ (คนที่ 1, คุณพ่อเลโอนาร์ด),
เบเนดิกโต ชุนกิม กฤษบำรุง (คนที่ 2, บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด),
อเล็กซานเดอร์ ปลาด วิเศษรัตน์ (คนที่ 3, คุณพ่อเฮนรี่),
(แถวยืนที่ 3) ยอแซฟ จี สาทรกิจ (คนที่ 2, คุณพ่อนอร์แบรต์),
เปโตร กิ๊น มิลลุกูล (คนที่ 3, คุณพ่ออัมบรอซิโอ),
อังเดร พลอย โรจนเสน (คนที่ 4, คุณพ่ออังเดร)
(แถวยืนที่ 4) มีแชล อุ่น จิตต์ชอบค้า (คนที่ 2, คุณพ่อเฟรเดเริก)
 
สามเณรเล็กที่บ้านเณรพระหฤทัย 
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
(แถวนั่ง จากซ้าย) เปโตร กิ๊น มิลลุกูล (คนที่ 1, คุณพ่ออัมบรอซิโอ),
(แถวยืน) ปอล กลิ่น ผลสุวรรณ (คนที่ 2, คุณพ่อเลโอนาร์ด)
เปโตร ถัง ลำพรเจริญ (คนที่ 3, คุณพ่อปีโอ),
อเล็กซานเดอร์ ปลาด วิเศษรัตน์ (คนที่ 4, คุณพ่อเฮนรี่),
เบเนดิกโต ชุนกิม กฤษบำรุง (คนที่ 5, บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด)
 
 
 
 
สามเณรเล็กที่บ้านเณรพระหฤทัย
 บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
(แถวนั่ง จากซ้าย) เปโตร ถัง ลำพรเจริญ (คนที่ 1, คุณพ่อปีโอ),
อเล็กซานเดอร์ ปลาด วิเศษรัตน์ (คนที่ 4, คุณพ่อเฮนรี่),
ปอล กลิ่นผลสุวรรณ (คนที่ 5, คุณพ่อเลโอนาร์ด),
(แถวยืน) เปโตร กิ๊น มิลลุกูล (คนที่ 1, คุณพ่ออัมบรอซิโอ),
เบเนดิกโต ชุนกิม กฤษบำรุง (คนที่ 3, บุญราศี นิโคลาส บุญเิกิด)
 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
พระสงฆ์และมรณสักขี
สมัยเป็นสามเณรเล็กที่บ้านเณรพระหฤทัย
บางช้าง (บางนกแขวก) สมุทรสงคราม
เข้าบ้านเณรในนามวัดนครชัยศรี
เมื่อปี ค.ศ. 1908