บ้านเณรใหญ่ปีนัง ในปี ค.ศ.1920-1926

 

บ้านเณรใหญ่ปีนัง ในปี ค.ศ.1920-1926


พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
ที่เคยเป็นอธิการ และเคยเป็นอาจารย์
ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง (วิทยาลัยกลาง)
(แถวนั่ง จากซ้าย) คุณพ่อเอดัวรด์ วาลเลย์ (คนที่ 3) 
อธิการระหว่างปี ค.ศ. 1885-1917,
คุณพ่อยืสแตง ปาแยส (คนที่ 4)
อธิการระหวางปี ค.ศ. 1917-1931
 
 
 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ในโอกาสรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1926
ที่วัดอัสสัมชัญ (อาสนวิหาร) กรุงเทพฯ
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
(แถวนั่ง จากซ้าย) คุณพ่ออัมบรอซิโอ อมร (กิ๊น) มิลลุกูล, 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส,คุณพ่อเลโอนาร์ด สิงหนาท (กลิ่น) ผลสุวรรณ
(แถวยืน) บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด (ชุนกิม) กฤษบำรุง, คุณพ่อเฮนรี่ สุนทร
 (ปลาด) วิเศษรัตน์, คุณพ่อปีโอ ธำรง (ถัง) ลำเจริญพร
 
 
คุณพ่ออธิการบ้านเณร
บรรดาคณาจารย์ประจำบ้านเณร
และสามเณรจากประเทศต่างๆ
ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง (วิทยาลัยกลาง)
(ภาพล่าง) วัดและอาคารต่างๆของบ้านเณรปีนัง
 
 
 
 
 
สามเณรไทยและสามเณรจากประเทศต่างๆ
ที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง
สมัยที่่คุณพ่อยืสแตง ปาแยส เป็นอธิการ
(แถวที่ 2 ยืน จากซ้าย) เปโตร (ถัง) (คนที่ 3 คุณพ่อปีโอ),
(แถวยืนที่ 3) อเล็กซานเดอร์ ปลาด (คนที่ 4 คุณพ่อเฮนรี่)
เบเนดิกโต ชุนกิน คือ (คนที่ 5, บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
(แถวยืนที่ 3) เปโตรกิ๊น (คนที่ 6 คุณพ่ออัมบรอซีโอ)
 
 
 
สามเณรไทยที่บ้านเณรใหญ่ปีนัง
 
 
 
 
 
โอกาสฉลองหิรัญสมโภชศีลบรรพชาของคุณพ่อหลุยส์ โชแรง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1937
ที่วัดอัสสัมชัญ (อาสนวิหาร) กรุงเทพ
 
 
 
รายงานเกี่ยวกับผลการเรียนและความประพฤติ
ของสามเณรไทยมิสซังกรุงเทพฯ
จากคุณพ่อยืสแตง ปาแยส อธิการบ้านเณรปีนัง
 ถึงพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ประมุขมิสซังสยาม
เป็นรายงานประจำปี ของปี ค.ศ. 1924
 
ใบสาบานตัวสำหรับการบวชเป็นพระสงฆ์
ของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ทำขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1926
ก่อนที่จะรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
  
คุณพ่อยืสแตง ปาแชส (Justin PAGES)
พระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (M.E.P.)
อธิการบ้านเณรปีนังระหว่างปี ค.ศ. 1917-1931
อาจารย์ประจำบ้านเณรตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890
เป็นผู้รายงานผลการเรียนและความประพฤติของ
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สมัยเป็นสามเณร
ให้พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ทราบ