ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดบางนกแขวก

 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดบางนกแขวก ในปี ค.ศ. 1926-1928

 

 

 

 

บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และคณะครูเณร

 

ให้การต้อนรับคณะนักบวชซาเลเซียน 

 

ที่เดินทางมาเมืองไทย เพื่อทำงานแพร่ธรรม

 

 ในปี ค.ศ. 1927

 

  
ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณ์ฉบับสมโภช 100 ปี
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก