ร่วมบุกเบิกงานแพร่ธรรมที่ลำปาง และเชียงใหม่

 

ร่วมบุกเบิกงานแพร่ธรรม ที่ลำปาง และเชียงใหม่ ระหว่าง ค.ศ. 1930-1936

 

ฉลองพระหฤทัย ครั้งแรก ที่วัดพระหฤทัย เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1931
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นประธาน
(ในภาพ จากซ้าย)คุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส และคุณพ่อหลุยส์ สง่า สังขรัตน์
 
บ้านพักพระสงฆ์หลังแรก 
ของวัดพระหฤทัย เชียงใหม่
สร้างโดยคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อปี ค.ศ. 1931
 
วัดพระหฤทัย เชียงใหม่หลังแรก
สร้างโดยคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เมื่อปี ค.ศ. 1931 ทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932
โดยพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
คุณพ่อมิราแบลเป็นผู้บุกเบิกมิสซังทางภาคเหนือ (เชียงใหม่)
ร่วมกับ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
 
โอกาสเสกและฉลองวัดพระหฤทัย เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932
พระสังฆราชเรอเน  แปร์รอส เป็นประธาน
(แถวนั่งกลาง จากซ้าย) คุณพ่อหลุยส์ โชแรง (พระสังฆราช),
คุณพ่อกัสต็อง ธีระ (เด้ย) ยินดีมิตร, คุณพ่อวินเซนเต วรงค์ สุขพัฒน์,
คุณพ่อยอร์ช มิราแบล, พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส, 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง, ไม่ทราบชื่อ, ไม่ทราบชื่อ
พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสเสกและฉลองวัดพระหฤทัย เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นประธาน
(แถวนั่งกลาง จากซ้าย) คุณพ่อมอริส การ์ต็อง,
คุณพ่อหลุยส์ โชแรง (พระสังฆราช),
ไม่ทราบชื่อ, พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส, คุณพ่อยอร์ช มิราแบล,
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง, คุณพ่อวินเซนเต วรงค์สุขพัฒน์
โอกาสเสกโรงเรียนมงฟอร์ต เชียงใหม่
ซึ่งดูแลและบริหารโดยภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1932
โดยพระอัครสังฆราชเดรแยร์ พระสมณทูต
(ในภาพ) เป็นพิธีต้อนรับพระสมณทูต โดยมีนักเรียนชายโรงเรียนมงฟอร์ต 
และนักเรียนหญิงเรยีนาเชลี ตั้งแถวคอยต้อนรับ
 พร้อมกับพระสงฆ์ ภราดาและผู้มาร่วมในพิธี
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
ถ่ายภาพร่วมกับสัตบุรุษ
วัดพระหฤทัย เชียงใหม่
โอกาสเป็นพิธีเสกและฉลองวัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932
 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส 
ถ่ายภาพร่วมกับสัตบุรุษ
วัดพระหฤทัย เชียงใหม่
โอกาสเป็นพิธีเสกและฉลองวัด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1932
 
คุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
เมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมมิสซังพม่าพร้อมกับ
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง 
ได้แวะเยี่ยมบ้านเณร และคุณพ่อบาสแซง 
อธิการบ้านเณรที่เมืองมรแหม่ง (ปัจจุบัน คือ เมืองเมาะลำเลิง) 
ระหว่างวันที่ 21- 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1933
 
ภคินีคณะอุร์สุลินรุ่นแรก
ที่ดูแลโรงเรียนเยรีนาเชลี เชียงใหม่
ซึ่งคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ได้ร่วมมือกันบุกเบิกและจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1932
 
การเดินทางไปเยี่ยมมิสซังพม่าของ
คุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ค.ศ. 1933
(ในภาพ) กำลังนำรถยนต์ลงแพเพื่อข้ามแม่น้ำสายหนึ่ง
 ระหว่างเมืองตองยี (ตองกี) และเมืองเกียงตุง (เชียงตุง)
 
คุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
กับม้าของท่านซึ่งใช้เ็้ป็นพาหนะในการเดินทางไปเยี่ยมมิสซังพม่า
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ค.ศ. 1933
ม้าตัวนี้ต่อมาได้ขายให้กับคุณพ่อลัวโซ พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส
 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
และดูแลสถานเด็กกำพร้า ที่เมืองผาปูน ประเทศพม่า
 
การเดินทางไปเยี่ยมมิสซังพม่าของ
คุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ค.ศ. 1933
(ในภาพ) ท่าเรือแห่งหนึ่งในเมืองร่างกุ้ง ประเทศพม่า
 
วัดเวียงป่าเป้า หลังแรก
(วัดนักบุญเทเรซา เชียงราย)
สร้างประมาณปี ค.ศ. 1935
วัดแห่งนี้ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เป็นผู้มาบุกเบิกและประกาศศาสนา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932
 
บ้านพักพระสงฆ์วัดเชียงดาว หลังแรก
(วัดนักบุญมีคาแอล การิกอยส์ เชียงใหม่)
สมัยคุณพ่อเรอเน เมอนิเอร์ เป็นเจ้าอาวาส
และคุณพ่อวินเซนเต วรงค์ สุขพัฒน์ เป็นปลัด
ถ่ายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1933
วัดแห่งนี้ บุญราีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เป็นผู้มาบุกเบิกและประกาศศาสนา
 
พระสังฆราช, มิชชันนารี ,พระสงฆ์ไทย
และภคินีคณะอุร์สุลิน ซึ่งดูแลและบริหารโรงเรียน
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1936
(จากซ้าย) คุณพ่อเดอนีส์ มานิต สรรเพชร, ไม่ทราบชื่อ,
คุณพ่อเรอเน เมอนิเอร์, พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส,
คุณพ่อมอริส ยอลี, บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
 
พระสงฆ์ไทยและมิชชันนารีคณะ M.E.P.
ที่ทำงานในเขตมิสซังภาคเหนือของไทย
(ปัจจุบันคือ มิสซังเชียงใหม่)
(ในภาพ จากซ้าย) คุณพ่อมีแชล มงคล (อ่อน) ประคองจิต (พระสังฆราช),
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง, คุณพ่อเรอเน เมอนิเอร์,
คุณพ่ออาทานาส ถนัด (ย้อ) ดีสุดจิต, คุณพ่อเดอนีส์ มานิต สรรเพชร
 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
และคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
ถ่ายภาพร่วมกับบรรดาภคินีคณะอุร์สุลิน
(ผู้ดูแลและผู้บริหารโรงเรียน) และนักเรียนโรงเรียนเยรีนาเชลี 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1932
ในโอกาสเยี่ยมโรงเรีัยนเยรีนาเชลี เชียงใหม่
 
บ้านพักซิสเตอร์ วัดพระหฤทัยเชียงใหม่
สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1931 
โดยคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
 
คุณพ่อมารี-โยเซฟ ลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ที่วัดพระหฤทัย เชียงใหม่
ถ่ายเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1931
 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส (ซ้าย)
และคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล (ขวา)
ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนเยรีนาเชลี  เชียงใหม่
ที่อยู่ในความดูแลของภคินีคณะอุร์สุลิน
 โรงเรียนแห่งนี้คุณพ่อลูเซียง ยอร์ มิราแบล
และบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ได้ร่วมมือกันบุกเบิกและจัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1932
 
บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
สมัยที่ทำงานทางภาคเหนือ
กับเด็กคริสตังที่เชียงใหม่
เมื่อปี ค.ศ. 1936
 
หนังสือ “สารสาสน์” นิตยสารคาทอลิก
 ซึ่งลงบทความเกี่ยวกับการเดินทางไปเยี่ยมมิสซังพม่า
ของบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
และคุณพ่อลูเซียง ยอร์ช มิราแบล
ระหว่งเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ค.ศ. 1933
 
พระสังฆราชเรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส
ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ
ระหว่างปี ค.ศ. 1909-1947
เป็นผู้บวชให้, เป็นผู้ร้องขออิสรภาพให้
 และไปเยี่ยม บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ตลอดเวลาที่ท่านถูกคุมขังจนถึงแก่มรณภาพในคุก
 
สายประคำของ บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
ที่เคยมอบให้สัตบุรุษ
สมัยที่ทำงานแพร่ธรรมทางภาคเหนือ
เป็นสายประคำที่ใช้ในการเดินรูป 14 ภาค
 
ส่วนหนึ่งของบัญชีศีลล้างบาป
จากวัดเมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
เป็นผู้โปรดศีลล้างบาปให้
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1934