บทที่ 1 สมัยพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ค.ศ.1662-1673

 
 

สมัยพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ค.ศ. 1662 - 1673

ตอนเริ่มแรกของคณะมิสซังต่างประเทศในกรุงสยาม