บทที่ 2 สมัยพระสังฆราชปิแอร์ลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต

สมัยพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต ค.ศ. 1662 - 16731673 (ต่อ)
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม งานแรกๆ ที่ตั้งขึ้น ค.ศ. 1665 – 1673