บทที่ 3 สมัยพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต และพระสังฆราชลาโน ค.ศ.1674-1679

พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต และพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1674 - 1679
เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศฝรั่งเศสกับกรุงสยามและงานแพร่ธรรม