บทที่ 3 สมัยพระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต และพระสังฆราชลาโน ค.ศ.1674-1679

 

พระสังฆราชลังแบรต์ เดอ ลา ม็อต และพระสังฆราชลาโน ค.ศ. 1674 - 1679

เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศฝรั่งเศสกับกรุงสยามและงานแพร่ธรรม