องค์ที่ 21-40

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 31 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเซบีอุส (Pope St. Eusebius ค.ศ. 309-310) (ฉลอง 17 สิงหาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 1085
องค์ที่ 32 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส (Pope St. Miltiades ค.ศ. 311-314) Written by หอจดหมายเหตุ 1016
องค์ที่ 33 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 1 (Pope St. Sylvester ค.ศ. 314-335) Written by หอจดหมายเหตุ 1302
องค์ที่ 34 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส (Pope St. Marcus) ค.ศ. 336 Written by หอจดหมายเหตุ 1040
องค์ที่ 35 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1 (Pope St. Julius I ค.ศ. 337-352) Written by หอจดหมายเหตุ 1082
องค์ที่ 36 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลิเบริอุส (Pope St. Liberius) ค.ศ. 352-366 Written by หอจดหมายเหตุ 1053
องค์ที่ 37 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญดามาซุส ที่ 1 (Pope St. Damasus I ค.ศ. 366-384) Written by หอจดหมายเหตุ 1266
องค์ที่ 38 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิริชีอุส (Pope St. Siricius ค.ศ. 384-399) (ฉลอง 26 พฤศจิกายน) Written by หอจดหมายเหตุ 1050
องค์ที่ 39 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนาสตาซิอุส ที่ 1 (Pope St. Anastasius I ค.ศ. 399-401) Written by หอจดหมายเหตุ 1067
องค์ที่ 40 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอินโนเซนต์ ที่ 1 (Pope St. Innocent I ค.ศ. 401-417 ) Written by หอจดหมายเหตุ 1166

Page 2 of 2