สมัยพระสังฆราชปัลเลอกัว ค.ศ.1841-1862

Display # 
Title Author Hits
1. คุณพ่อฟิลิป ฮุม Written by หอจดหมายเหตุ 1415
2. คุณพ่ออังเดร เยง Written by หอจดหมายเหตุ 1666
3. คุณพ่อยออากิม แย Written by หอจดหมายเหตุ 1497
4. คุณพ่อซีมอน เริน Written by หอจดหมายเหตุ 1146
5. คุณพ่อยอแซฟ ติชิน Written by หอจดหมายเหตุ 1362