เกี่ยวกับวัดต่างๆ

Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพ งานเสกศิลาฤกษ์ ณ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทร์ 2 มีนาคม ค.ศ.1958 Written by หอจดหมายเหตุ 1321
วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง วัดเก่าหลังแรก ค.ศ.1890-1954 Written by หอจดหมายเหตุ 1539
อาสนวิหารนักบุุญอันนา หนองแสง Written by หอจดหมายเหตุ 1229
พิธีเปิด- เสก สำนักงานสมาคมคาทอลิก Written by หอจดหมายเหตุ 1267
พิธีเสกวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน ปี ค.ศ. 1965 Written by หอจดหมายเหตุ 1280
พิธีเสกวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปี ค.ศ. 1954 Written by หอจดหมายเหตุ 1212
ฉลองวัดคริสตประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1968 Written by หอจดหมายเหตุ 1100
โอกาสฉลองวัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก และโปรดศีลกำลังวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1958 Written by หอจดหมายเหตุ 2477
สมโภชพระคริสตสมภพ ที่วัดนฤมลทิน จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 ธันวาคม ค. ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1306
พิธีเสกวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1957 Written by หอจดหมายเหตุ 1289

Page 3 of 6