ประวัติมิสซังกรุงสยาม ค.ศ. 1662-1811

Display # 
Title Author Hits
บทที่ 8 สมัยคุณพ่อแฟเรอ และคุณพ่อโบรด์ ค.ศ. 1696 - 1700 Written by หอจดหมายเหตุ 1814
บทที่ 9 สมัยพระสังฆราชเดอ ซีเซ ค.ศ. 1700-1727 Written by หอจดหมายเหตุ 1521
บทที่ 10 สมัยพระสังฆราชแตสซีเอร์ เดอ เกราเล ค.ศ. 1727 - 1736 Written by หอจดหมายเหตุ 1528
บทที่ 11 สมัยคุณพ่อเลอแมรฺเป็นอธิการมิสซัง ค.ศ. 1736 - 1740 Written by หอจดหมายเหตุ 1581
บทที่ 12 สมัยพระสังฆราชเดอ โลเลียร ค.ศ. 1740 - 1755 Written by หอจดหมายเหตุ 1506
บทที่ 13 สมัยพระสังฆราชบรีโกต์ ค.ศ. 1755 - 1768 Written by หอจดหมายเหตุ 1562
บทที่ 14 สมัยพระสังฆราชบรีโกต์-พระสังฆราชเลอ บ็อง ค.ศ.1764-1776 Written by หอจดหมายเหตุ 1548
บทที่ 15 สมัยพระสังฆราชเลอ บ็อง ค.ศ. 1776 - 1780 Written by หอจดหมายเหตุ 1525
บทที่ 16 สมัยพระสังฆราชกูเด ค.ศ. 1782-1785 Written by หอจดหมายเหตุ 1438
บทที่ 17 สมัยพระสังฆราชการ์โนลต์ ค.ศ. 1786-1811 Written by หอจดหมายเหตุ 1717

Page 2 of 3