s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


Photo Gallery

สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย เข้าเฝ้า ค.ศ. 1966

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 
 
โปรดเกล้าฯ ให้คณะพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทย
 
เข้าเฝ้าเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1966
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966

สะพานโยงยาวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

 
เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ ทหารญี่ปุ่นไม่ยอมใช้สะพานนี้ลำเลียงพล และทหารลูกพระอาทิตย์เหล่านั้นได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันอำพรางสะพานนี้ด้วยต้นไม้ใบไม้ต่างๆ ทำให้สะพานนี้กลายเป็นป่าที่เขียวครึ้มไป สะพานโยงจึงรอดจากการบอมบ์ของกองทัพพันธมิตรเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวิศวะกรผู้ออกแบบและอำนวยการสร้างสะพานเป็นชาวเยอรมัน เพื่อนน้ำมิตรของญี่ปุ่นนั่นเอง หากว่าฝรั่งชาติอื่นสร้าง สะพานโยงคงจะอายุไม่ถึง ๘๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้อย่างแน่นอน สะพานโยงจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภองาว

Read more...

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤศจิกายน


24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 : วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
 
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ขณะทรงพระเยาว์ได้ทรงพระอักษรและประทับรักษาพระอนามัย ณ ประเทศอังกฤษ กว่า ๒๐ ปี ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยในปี 2502 และได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองทั้งใกล้ไกล พร้อมพระราชทานพระอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อยู่เสมอสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนกว่า ๓๐ แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปการ วชิรพยาบาล กิจการลูกเสือ-เนตรนารี ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์อื่นๆ
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2402 : ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือ On the Origin of Species
 
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ตีพิมพ์หนังสือ "On the Origin of Species"ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาอธิบายถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาธรรมชาติจากหมู่เกาะกาลาปากอส เนื้อหาพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งดาร์วินเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติและวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีวิตรอด ผ่านทางการคัดเลือกโดยธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็จะมีชีวิตรอด แนวคิดนี้ได้ทำลายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากพระเจ้า หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจจนจำหน่ายหมด หลังจากวางแผงไม่นาน ทั้งจากกลุ่มที่นิยมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลุ่มที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า

หนังสือเก่า