s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953

 
คณะสามเณรแห่งบ้านเณรเล็ก  "พระแม่นฤมลทิน" บางนกแขวก

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมีนาคม


19 มีนาคม พ.ศ.2495 : รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่รู้จักกันในชื่อ รถจิป วิลลี่ (willys jeep) ผลิตได้ 1 ล้านคัน ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2482
รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่รู้จักกันในชื่อ รถจิป วิลลี่ (willys jeep) ผลิตได้ 1 ล้านคัน ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 ในตอนแรก รถคันนี้ออกแบบให้เป็นรถอเนกประสงค์ (General Purpose vehicle) และกลายเป็นสัญลักษณ์ของกองทัพบกอเมริกัน เพราะนิยมใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเรียกชื่อเล่นๆ ว่า จีพี (Gee Pee) ซึ่งต่อมากร่อนเสียงเป็น “จิป” (Jeep)

หนังสือเก่า