s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


ธนาคารแห่งแรกของสยาม

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ หลังจากไทยเปิดประตูกับประเทศตะวันตกแล้ว ก็มีธนาคารของชาวตะวันตกตามเข้ามาเปิดบริการลูกค้าของตนในกรุงเทพฯ เช่น ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  ธนาคารชาร์เตอร์ด  ธนาคารอินโดจีน  นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ยังมีชาวอังกฤษคบคิดกันจะตั้ง “แบงก์หลวงกรุงสยาม” กำหนดทุนจดทะเบียน ๑ ล้านปอนด์สเตอริงโดยให้คนไทยซื้อหุ้นได้ไม่เกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ทำท่าว่าจะยึดการคลังของประเทศ
 

ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตลาดน้อย
 
ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว และพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งตามเสด็จประพาสยุโรป ดูงานการธนาคารมาเป็นเวลา ๙ เดือน จึงทรงดำริตรงกันที่จะตั้งสถาบันการเงินของไทยขึ้นบ้าง

Read more...

สถิติประจำปี 2017/2560

 

สิถิติประจำปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนกันยายน


 

19 กันยายน พ.ศ.2403 : รัชกาลที่ 4 ทรงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ หลังจากทิ้งรกร้างมานาน

 

19 กันยายน พ.ศ.2417 : รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดประพาสพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ "มิวเซียมหลวง" (Royal Museum) ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก สิ่งของที่นำมาแสดงมีทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัถุที่ทรงรวบรวมไว้ มีทั้งสัตว์สตัฟ เครื่องอาวุธโบราณ เครื่องทรง และสิ่งของพระมหากษัตริย์นำมาเปิดให้ประชาชนเข้าชมทั้งนี้กิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่พระที่นั่งราชฤดี แล้วทรงย้ายไปที่ "พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” ในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ ในพระบรมมหาราชวังเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ทรงรวบรวมไว้เมื่อครั้งทรงผนวจและเครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศ แต่ยังมิได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้ทรงเปิดมิวเซียมหลวงให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในการเฉลิมพระชนมายุครบ 21 พรรษา ต่อมาในปี 2430 ทรงย้ายมิวเซียมหลวงไปอยู่ตั้งที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ซึ่งเป็นบริเวณ "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร” ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่ 19 กันยายนของทุกปีเป็น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย”

หนังสือเก่า