s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


งานอภิเษกอาสนวิหารแม่พระนฤมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967

 
งานอภิเษกอาสนวิหารแม่พระนฤมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
โดยพระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์ เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967
 
 
 
 
พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์ ทำพิธีเสกที่หน้าวัด

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนเมษายน


15 เมษายน พ.ศ.2062 : วันเกิด ลีโอนาร์โด ดา วินชี
วันเกิด ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) (พ.ศ. 1995-2062)  ชาวอิตาลี ผู้ได้รับฉายาว่า "ผู้รอบรู้จักรวาล" (universal man) เพราะเป็นผู้ที่มีความชำนาญหลายด้านเป็นทั้ง จิตรกรเอก ประติมากร นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ รอบรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ สถาปัตยกรรม ดาราศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เจ้าของภาพที่ยิ่งใหญ่ของโลกชื่อ อาหารเย็นมื้อสุดท้าย (The Last Supper) และ โมนาลิซ่า

หนังสือเก่า