s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953

 
คณะสามเณรแห่งบ้านเณรเล็ก  "พระแม่นฤมลทิน" บางนกแขวก

Read more...

คณะทูตชุดที่สองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในราชสำนักสยาม

 
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 หรือสุริยกษัตริย์ ตามพระฉายาที่ทรงได้รับ ทรงแต่งตั้งคณะทูตชุดที่สองเพื่อเข้ามาเจรจาเรื่องศาสนาและการค้ากับราชสำนักสยาม ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้คือ ซีมง เดอ ลา ลูแบร์ และ โคล้ด เซเบอเรต์ ดือ บูเล คณะทูตชุดนี้ได้ออกเดินทางมาพร้อมกับคณะทูตของสมเด็จพระนารายณ์ที่เดินทางกลับมาประเทศสยาม
 
คณะทูตได้นำพระราชสาส์นลงวันที่ 20 มกราคม ค.ศ.1687/พ.ศ.2230 ของพระเจ้าหลุยส์เข้ามาถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในพระราชสาส์นฉบับนี้ พระเจ้าหลุยส์ไม่ได้ตรัสถึงเรื่องศาสนาเพียงแต่ขอบคุณสำหรับมิตรภาพ ของกำนัล และพูดถึงพระสงฆ์เยสุอิตนักคณิตศาสตร์ 12 องค์ ที่ส่งมาเพื่อจัดตั้งหอดูดาวที่กรุงศรีอยุธยาและลพบุรี นอกนั้นยังมีจดหมายของรัฐมนตรีเดอ แซเยอเล ที่เขียนถึงฟอลคอน จดหมายของคุณพ่อเดอ ลา แชส ที่นำมาถวายสมเด็จพระนารายณ์ เพื่อฝากฝังพระสงฆ์เยสุอิตทั้ง 12 องค์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกางเขนทองคำที่ทรงฝากไปให้ จดหมายฉบับนี้เขียนในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1687/พ.ศ.2230
 
คณะทูตได้มาพบกันที่เมืองเบรสวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1687/พ.ศ.2230 เพื่อออกเดินทางโดยเรือสี่ชั้น 2 ลำ คือ เลอ กายยารด์ และลัวโซ เรือสำเภา 3 ลำ คือ เลอ โดรมาแดร์ ลา ลัวร์ และลานอร์มังด์ และเรือฟรีเกต (เรือรบ) 1 ลำ คือ ลา มาลีญ รวมผู้โดยสารทั้งสิ้นจำนวน 1,361 คน ในจำนวนนี้เป็นทหารทั้งหมด 636 นาย ทหารเหล่านี้ถูกส่งมาดูแลป้อมปราการที่เมืองบางกอกและเมอร์กุย (มะริด)

Read more...

สถิติประจำปี 2017/2560

 

สิถิติประจำปีอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมีนาคม


26 มีนาคม พ.ศ.2439 : ร. 5 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟหลวงสายแรก
ร.5 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟหลวงสายแรกในพระราชอาณาจักรคือสายนครราชสีมา ซึ่งขณะนั้นสร้างเสร็จตอนหนึ่งระหว่างสถานีกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ถือได้ว่ากิจการรถไฟหลวงของไทยได้ถือกำเนิดตั้งแต่บัดนั้น การรถไฟได้ถือเอาวันที่ 26 มีนาคมเป็น วันสถาปนาการรถไฟของไทย


26 มีนาคม พ.ศ.2370 : บีโทเฟน (Lidwig van Beethoven) ยอดอัจฉริยะทางดนตรีของโลกถึงแก่กรรม
บีโทเฟน (Lidwig van Beethoven ค.ศ. 1770-1827) ยอดอัจฉริยะทางดนตรีของโลกถึงแก่กรรม แม้เขาจะสูญเสียประสาทการได้ยิน (หูหนวก) เมื่อเริ่มแต่งซิมโฟนีหมายเลขสอง แต่เขาก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อีกมาก ผลงานซิโฟนีทั้งหมดของเขาเป็นผลงานที่มิอาจประเมินค่าได้

 

หนังสือเก่า