s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พิธีอภิเษกพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1910 ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ

 
 
พิธีอภิเษกพระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
 พระสังฆราชเกียรตินามแห่งโซอารา
วันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1910
ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
โดยพระสังฆราชบาริยอง พระสังฆราชแห่งมะละกา
ร่วมด้วยพระสังฆราชบูซืต์ ประมุขมิสซังเขมร
 และคุณพ่อปีโอ ด็อนต์ รองประมุขมิสซังสยาม

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมกราคม


28 มกราคม พ.ศ.2529 : ยานขนส่งอากาศแชลเลนเจอร์ระเบิดกลางอากาศหลังทะยานจากศูนย์อวกาศเคนเนดี้
ยานขนส่งอากาศแชลเลนเจอร์ระเบิดกลางอากาศหลังทะยานจากศูนย์อวกาศเคนเนดี้ แหลมคานาเวอรัล รัฐฟลอริดา เพียง 73 วินาที ลูกเรือทั้งเจ็ดคนเสียชีวิต นับเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่สุดที่เกิดกับโครงการขนส่งอวกาศของสหรัฐฯ และทำให้สหรัฐฯ หยุดโครงการขนส่งอวกาศของสหรัฐฯ และทำให้สหรัฐฯ หยุดโครงการอวกาศไปอีกเกือบ 3 ปี

 

หนังสือเก่า