s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


พระสงฆ์ไทยรับศีลบวช 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1910 ที่วัดน้อยประจำบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส

 

พระสงฆ์ไทย 9 องค์ ที่ได้รับศีลบวช

วันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1910

ที่วัดน้อยประจำบ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง

โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส

การเมืองเรื่องตัวบท“พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” การตีความใหม่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

ปฐมพงษ์  สุขเล็ก
นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
บทนำ
“สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระราชประวัติของพระองค์เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีความสำคัญต่อประวัติ ศาสตร์ไทย คือ การกอบกู้เอกราชและรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ รวมทั้งการที่พระราชประวัติบางส่วนของพระองค์มีความแตกต่างจากพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ อาทิ ทรงกำเนิดเป็นสามัญชน และพระบิดาเป็นชาวจีน
 
นอกจากนี้ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ไทย ที่บันทึกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่า แม้พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีความปรีชาสามารถในการศึกสงคราม เคร่งครัดวิปัสสนากรรมฐาน แต่ต่อมาในปลายรัชกาลพระองค์ ทรงคิดว่าพระองค์ได้บรรลุโสดาบัน ทำให้พสกนิกรได้รับความเดือดร้อน จนเกิดกรณีขบถพระยาสรรค์ พระองค์จึงถูกสำเร็จโทษ ณ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วอัญเชิญพระศพไปฝังไว้ ณ วัดบางยี่เรือใต้  มีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา อยู่ในราชสมบัติ ๑๕ ปี

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหราราช จังหวัดจันทบุรี

Read more...

ขอเชิญร่วมงานพิธีบวชมุขนายก ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ขอเชิญร่วมงานพิธีบวชมุขนายก ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
 
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2018 
 
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 

   

   

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤษภาคม


23 พฤษภาคม พ.ศ.2458 : จอห์น ร็อคกีเฟลเลอร์ นักธุรกิจน้ำมันชาวอเมริกันเสียชีวิต
จอห์น ร็อคกีเฟลเลอร์ (John Davison Rockefeller) นักธุรกิจน้ำมันชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) เสียชีวิต ร็อคกีเฟลเลอร์เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2382 ที่กรุงนิวยอร์ก เริ่มรู้จักหาเงินมาตั้งแต่เด็กๆ โดยการขายลูกกวดที่โรงเรียน หลังจากจบไฮสคูลเขาเข้าเรียนบริหารธุรกิจซึ่งเป็นคอร์สสั้นๆ ในปี 2048 เขาเริ่มทำธุรกิจน้ำมันร่วมกับ แซมมวล แอนดรู (Samuel Andrews) และ เฮนรี แฟลกเลอร์ (Henry M. Flagler) ต่อมากลายเป็นบริษัท Standard Oil ผู้ผลิตน้ำมัน ESSO โดยร็อคกีเฟลเลอร์เป็นประธานบริษัท หลังจากแอนดรูค้นพบเทคนิคการกลั่นน้ำมันที่ใช้ต้นทุนต่ำ ธุรกิจของเขาจึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เริ่มซื้อกิจการโรงกลั่นและอุตสาหกรรมน้ำมัน จนสามารถควบคุมธุรกิจน้ำมันเกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จในปี 2423 แต่เขาต้องแบ่งออกเป็นหลายบริษัทเนื่องจากกฎหมายอเมริกาห้ามการผูกขาด ร็อคกีเฟลเลอร์กลายเป็นเศรษฐีคนแรกที่ร่ำรวยที่สุดในโลก คือประมาณ 14,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เขาดำเนินธุรกิจน้ำมันจนกระทั่งกระเกษียณอายุในปี 2454 ในอีกด้าน ร็อคกีเฟลเลอร์เป็นนักการกุศลคนสำคัญของอเมริกา เขาได้บริจาครายได้ 10% ให้แก่โบสถ์ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถาบันวิทยาศาสตร์ หอศิลป์ และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ รวมเงินที่เขาบริจาคทั้งหมดกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์เพื่อทำงานด้านสาธารณกุศลในปี 2456

23 พฤษภาคม พ.ศ.2482 : เรือดำน้ำ ยูเอสเอส สควอลัส จมลงระหว่างทดลองดำน้ำ
เรือดำน้ำ ยูเอสเอส สควอลัส (USS Squalus) ของสหรัฐอเมริกา เกิดอุบัติเหตุจมลงไปใต้น้ำระหว่างทำการทดลองดำน้ำบริเวณชายฝั่งเมืองนิวแฮมไชร์ มลรัฐนิวอิงค์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีลูกเรือเสียชีวิต 26 นาย จากทั้งหมด 58 นาย สาเหตุเนื่องจากมีน้ำรั่วที่ห้องเก็บระเบิดตอร์ปิโดและที่ห้องเครื่อง เรือจมน้ำอยู่ที่ระดับความลึก 73 เมตร จากนั้นได้มีการกู้เรือกลับคืนมาและซ่อมแซมเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติการในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และสมรภูมิอื่นๆ อีกหลายครั้ง เรือดำน้ำลำนี้สร้างในปี 2480 ปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนกันยายน 2481 เข้าประจำการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2482 และปลดประจำการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2488 ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของอู่ต่อเรือพอร์ทเมาท์ (Portsmouth Naval Shipyard)

หนังสือเก่า