องค์ที่ 61-80

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 61 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 3 (St. John III ค.ศ.561-574) Written by หอจดหมายเหตุ 603
องค์ที่ 62 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 1 ( St. Benedict I ค.ศ.575-579 ) Written by หอจดหมายเหตุ 598
องค์ที่ 63 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเปลาจิอุส ที่ 2 (St. Pelagius II ค.ศ.579-590) Written by หอจดหมายเหตุ 586
องค์ที่ 64 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 1 (มหาสมณะ) Written by หอจดหมายเหตุ 663
องค์ที่ 65 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซาบินิอานุส (St. Sabinianus ค.ศ.604-606) Written by หอจดหมายเหตุ 625
องค์ที่ 66 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 3 (St. Boniface III ค.ศ.607) Written by หอจดหมายเหตุ 622
องค์ที่ 67 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 4 (St. Boniface IV ค.ศ.608-615) (ฉลอง 8 พฤษภาคม) Written by หอจดหมายเหตุ 593
องค์ที่ 68 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส (St. Adeodatus ค.ศ.615-618) Written by หอจดหมายเหตุ 592
องค์ที่ 69 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโบนิฟาส ที่ 5 (St. Boniface V ค.ศ.619-625) Written by หอจดหมายเหตุ 659
องค์ที่ 70 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโฮโนริอุส ที่ 1 (St..Honorius I ค.ศ.625-638) Written by หอจดหมายเหตุ 663

Page 1 of 2