เอกสารคณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะคาร์เมไลท์แห่งประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 611
คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 509
คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร Written by หอจดหมายเหตุ 749
คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล Written by หอจดหมายเหตุ 603
คณะพระกุมารเยซู Written by หอจดหมายเหตุ 797
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ Written by หอจดหมายเหตุ 1957
คณะศรีชุมพาบาล Written by หอจดหมายเหตุ 648
คณะอุร์สุลิน Written by หอจดหมายเหตุ 538
คณะกลาริส กาปูชิน Written by หอจดหมายเหตุ 702
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ Written by หอจดหมายเหตุ 665

Page 1 of 2