คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 388
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 376
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 375
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 363
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 337
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 321
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 333
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 380
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 330
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 379

Page 1 of 5