คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 682
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 629
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 614
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 621
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 573
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 548
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 551
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 637
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 623
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 683

Page 1 of 5