คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 542
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 519
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 511
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 529
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 472
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 448
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 464
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 532
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 484
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 554

Page 1 of 5