คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 875
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 810
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 796
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 807
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 734
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 713
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 726
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 831
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 817
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 896

Page 1 of 5