คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 448
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 429
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 423
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 417
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 382
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 365
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 380
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 437
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 385
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 433

Page 1 of 5