คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 32
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 24
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 26
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 28
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 26
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 25
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 26
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 28
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 27
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 24

Page 1 of 5