คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 289
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 281
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 268
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 273
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 232
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 237
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 238
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 276
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 238
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 268

Page 1 of 5