คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 959
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 897
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 868
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 876
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 814
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 781
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 816
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 910
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 913
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 974

Page 1 of 5