คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 587
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 553
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 548
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 561
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 504
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 485
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 497
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 564
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 529
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 591

Page 1 of 5