คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 249
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 236
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 232
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 234
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 199
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 203
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 202
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 239
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 202
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 232

Page 1 of 5