คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 498
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 479
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 468
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 483
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 434
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 412
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 428
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 483
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 447
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 503

Page 1 of 5