คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 619
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 576
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 574
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 583
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 528
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 507
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 515
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 587
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 561
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 626

Page 1 of 5