คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 835
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 762
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 751
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 764
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 710
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 669
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 686
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 781
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 767
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 837

Page 1 of 5