คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 719
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 664
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 656
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 654
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 607
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 575
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 587
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 669
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 659
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 719

Page 1 of 5