คณะนักบวชหญิง

Display # 
Title Author Hits
คณะธรรมทูตซาเวเรียนแห่งพระนางมารี Written by หอจดหมายเหตุ 122
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –นครสวรรค์ Written by หอจดหมายเหตุ 109
คณะคาร์เมไลท์มิชชันนารี Written by หอจดหมายเหตุ 100
คณะธิดานักบุญเปาโล Written by หอจดหมายเหตุ 111
คณะซิสเตอร์ออกัสตินแห่งแม่พระแห่งความบรรเทาใจ Written by หอจดหมายเหตุ 92
คณะกลาริส กาปูชิน-โพนสูง Written by หอจดหมายเหตุ 100
ภคินีไม่สวมรองเท้าคณะพระนางพรหมจารีย์มารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล –สามพราน Written by หอจดหมายเหตุ 99
คณะธิดามารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล นครราชสีมา Written by หอจดหมายเหตุ 113
คณะกลาริส กาปูชิน -สุราษฎร์ธานี Written by หอจดหมายเหตุ 104
คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร Written by หอจดหมายเหตุ 114

Page 1 of 5