ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร มรณะ Written by หอจดหมายเหตุ 410
พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต Written by หอจดหมายเหตุ 892
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร Written by หอจดหมายเหตุ 1854
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Written by หอจดหมายเหตุ 866