ตารางเทียบสมัยการปกครองสังฆมณฑลอุดรธานี

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร มรณะ Written by หอจดหมายเหตุ 146
พระสังฆราชคลาเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต Written by หอจดหมายเหตุ 481
พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร Written by หอจดหมายเหตุ 1361
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย Written by หอจดหมายเหตุ 498