พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 
 
          พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  เกิดวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1929 ที่หมู่บ้านวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม  เป็นบุตรของยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู
        พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เดิมชื่อ “ฮั่วเซี้ยง” ถือกำเนิดจากครอบครัวคริสตชนสามัญ  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2473 ท่านเป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน นับเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งของวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างมาก จากการบอกเล่าจากพี่สาวของท่านเล่าว่า “ท่านเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อย สอนง่าย รับการตักเตือนง่าย การทำงานทำการก็มีความเรียบร้อย และที่สำคัญมีความตั้งใจเรียนดีมาก แต่ว่าค่อนข้างจะเป็นเด็กขี้อาย” 
         ท่านได้ใกล้ชิดวัดมาตั้งแต่เด็กโดยมีหน้าที่ช่วยมิสซาสม่ำเสมอ ท่านจึงต้องตื่นนอนแต่เช้าเพื่อไปวัดทุกเช้า เพื่อช่วยมิสซา และในวัยเด็กท่านเป็นสมาชิกของคณะพลศีล โดยได้รับความรักเอ็นดูจากรุ่นพี่ๆ เพราะท่านเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง ยิ้มเสมอ และเป็นที่รักของรุ่นน้องๆ ด้วยเพราะท่านเป็นคนใจดี ลักษณะทางกายที่สะดุดตามีสองประการคือ ลักยิ้มที่มีความโดดเด่น และ มีขวัญ 3 ขวัญ แต่ลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดคือ ความโดดเด่นทางจรรยา คือ มีความศรัทธาและมีความอ่อนน้อมสุภาพเสมอ จนกระทั่งคุณครูสุทิน เต่งตระกูล คุณครูคนหนึ่งของท่านในสมัยเด็กถึงกับออกปากกับผู้ปกครองของเด็กชายฮั่วเซี้ยงว่า “น่าจะให้บวชเรียนเป็นพระสงฆ์ เพราะมีนิสัยเหมาะมาก แม้แต่คุณพ่อลาร์เก และคุณพ่อยอลี ก็เห็นเช่นเดียวกันในเรื่องความเด่นชัดเรื่องนี้ของท่าน” และในที่สุด ด.ช.ฮั่วเซียง จึงตัดสินใจเดินตามรอยของผู้เป็นลุง (คุณพ่อ เทโอฟิล) เข้าบ้านเณรที่บ้านเณรศรีราชาตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบเท่านั้น  
 
        เมื่อเรียนจบที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพรานแล้ว ในปี ค.ศ. 1940 ก็ได้เข้าศึกษาต่อที่สามเณราลัย พระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี แล้วย้ายไปศึกษาที่สามเณราลัยบางช้าง ราชบุรี อีก 4 ปีต่อมา จึงย้ายกลับมาเรียนต่อที่ศรีราชา
      ในปี ค.ศ. 1953 ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม จบปริญญาโท สาขาปรัชญาและเทววิทยา ใช้เวลาศึกษารวม 7 ปี ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม โดยพระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน พร้อมกับพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง (เสียชีวิตแล้ว)
 
ศีลล้างบาป
ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
ทะเบียนศีลล้างบาปเลขที่ 3939
วันที่รับศีลล้างบาป 26 มกราคม ค.ศ.1929
โดย คุณพ่อ อันตน  เดชังป์
พ่อ/แม่ ทูนหัว ไมเกิ้ล  ง่อเซ็ง 
วันที่รับศีลกำลัง
1 สิงหาคม  ค.ศ.1937
วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
นามนักบุญ ไมเกิ้ล
โดย  พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
พ่อ/แม่ ทูนหัว  
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1935-1940     เรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จบชั้นประถมปีที่ 4 (เลขประจำตัว 718)
- ปี ค.ศ. 1940             เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร (สามเณราลัยพระหฤทัย) ศรีราชา ชลบุรี ชั้นมัธยมปีที่ 1 
                                (เรียนไม่จบ เนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน จึงย้ายไปเรียนที่บ้านเณรบางช้าง ราชบุรี)
- ปี ค.ศ. 1941-1944     เรียนที่บ้านเณรพระหฤทัย บางช้าง สมุทรสงคราม เป็นเวลา 4 ปี จบชั้นมัธยมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1945-1947     เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1948-1953     เป็นครูเณรที่สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี สอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร
                                ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่โรงเรียนดาราสมุทร
- ปี ค.ศ. 1953-1959     เรียนที่วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปริญญาโท สาขาปรัชญา และเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร พฤษภาคม ค.ศ. 1940
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวิกตอร์ ลารเก
- ในนามของวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
- ได้รับศีลบวชขั้นผู้ไล่ปีศาจ ผู้ถือเทียน และอุปานุสงฆ์ (ซุปดีอาโกโน)
วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1959
ที่ บ้านเณรปรอปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
- ได้รับศีลบวชขั้นอนุสงฆ์  วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1959
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1959
ที่ วัดน้อย สามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม ประเทศอิตาลี
โดย พระคาร์ดินัลเปโตร อากายาเนียน
 
เครื่องหมายและตราประจำตำแหน่ง
 
 
 
กางเขนปลายดาบ          คือ พระคริสตธรรมและความเชื่อ เป็นเครื่องประหารบาปร้าย
งูที่ปลายดาบทะล          หมายถึง ทำลายบาปร้าย
รูปสามเหลี่ยม               แทนพระตรีเอกภาพ
สะพานที่ทอดไปข้างหน้า เหนือระลอกคลื่น  คือ ชีวิตใหม่ ในพระคริสต์ที่ทอดไปสู่จุดหมายชีวิตฝ่ายวิญญาณ
คลื่น                           หมายถึง อุปสรรค และสิ่งรบกวนทั้งหลายที่ต้องเอาชนะด้วยความมั่นคง
                                 ดุจสะพานแข็งที่ทอดข้ามไปเหนือคลื่น
เทียน                          คือ สัญลักษณ์แห่งความรอด
สีม่วงแทนวันเสาร์           ซึ่งเป็นวันเกิดของพระคุณเจ้าฯ ขณะเดียวกันถือว่าเป็นสีของความทุกข์
                                 เปรียบได้กับการเดินผ่านความทุกข์ไปสู่ความรอดอันสุกใสเป็นสีทองอำไพ
                                 รูปโล่ด้ามถือและมีข้อความคติธรรมที่ด้ามว่า “ผ่านความทุกข์ทรมาน ไปสู่แสงสว่าง” 
                                 แสดงนัยว่า ความหมายต่างๆ และคติธรรมเปรียบประดุจแว่นส่องวิถีชีวิต
พู่ยศเป็นกรอบนอก         บ่งถึงการผ่านลำดับสมณศักดิ์ต่าง ๆ มาสู่สมณศักดิ์คาร์ดินัล
มาลาปีกกว้าง                คือ เครื่องหมายยศ
กางเขนซ้อน                 หมายถึงความเป็นพระศาสนจักรท้องถิ่น และความเป็นพระศาสนจักรสากล
เครื่องหมายประจำตัวของพระคุณเจ้าฯ  ประกอบขึ้นด้วยเส้นตรงทั้งสิ้น หมายถึงความมีจิตใจเด็ดเดี่ยว แน่วแน่ ในชีวิตของพระคุณเจ้าฯ 
 
การปฏิบัติงาน /หน้าที่ประจำ
 
8 ก.ย. 1960                          เดินทางกลับประเทศไทย
1 ต.ค. 1960 - 21 ม.ค. 1962    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู บ้านแป้ง สิงห์บุรี
21 ม.ค. 1962 - ก.พ. 1965      เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี
ก.พ. 1965 - ส.ค. 1965          เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
28 ก.ค. 1965 - ส.ค. 1965      เหรัญญิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
28 ก.ค. 1965                       ที่ปรึกษาพระอัครสังฆราช ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ส.ค. 1965 - มี.ค. 1973           อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
 
ตำแหน่งหน้าที่ในส่วนของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 
มิ.ย. 1979 -  พ.ค. 1982     ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ
มี.ค. 1985 -  ก.พ. 1991     ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ
เม.ย. 1994 -  มี.ค. 1997    ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ
เม.ย. 2000 -  มี.ค. 2006    ดำรงตำแหน่งประธานสภาพระสังฆราชฯ
 
ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก สภาพระสังฆราชฯ ดังนี้
 
มิ.ย. 1973 -  พ.ค. 1976
มิ.ย. 1982 -  ก.พ. 1985
มี.ค. 1991 -  มี.ค. 1994
เม.ย. 1997 -  มี.ค. 2000
เม.ย. 2006  
 
ตำแหน่งหน้าที่ในส่วนพระศาสนจักรสากล
 
- ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Member of the Pontifical Missionary  Societies  for the  Propagation of the faith)
- วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1975 ได้รับแต่งตั้งจากสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ ให้ดำรงตำแหน่ง President of the  Missionary Union of the Clergy in Thailand  นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล   ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อ หลังจากที่พ้นตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงฯ แล้ว
- วันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1994 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก  “สภาที่ปรึกษาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสันตะสำนัก” นอกจากนี้ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู ยังได้รับหน้าที่อื่นๆ ที่สำคัญหลายอย่าง ในพระศาสนจักรและสังคมไทย  ได้เป็นนายกสภาวิทยาลัยแสงธรรมตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1976  จนถึงปัจจุบัน และนายกสภา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ด้วย  
     นับเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นภาระที่หนัก  ซึ่งพระคาร์ดินัลได้รับความไว้วางใจจากสภาพระสังฆราชฯ  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู มีคำขวัญว่า “โดยทางกางเขน จะพบความสว่าง” (Per  Crucem ad Lucem)
 
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
 
3 มี.ค.1973         ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครสังฆราชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3 มิ.ย.1973         ได้รับอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สืบตำแหน่งต่อจาก
                         พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย  
ได้รับการอภิเษก ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
                         สามพราน นครปฐม โดย  พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย   
ค.ศ. 1979-2001   เป็นประธานสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) 
                         เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพอินโดจีน เช่น เขมร เวียดนาม ซึ่งเข้ามาในประเทศไทย
                         เป็นจำนวนหลายแสนคนจนกระทั่งปัจจุบัน  ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้อยู่
                         และได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศกัมพูชา
ค.ศ.1982           ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย  (เอฟเอบีซี) ครั้ง ที่ 4  
                         ที่บ้านเณรแสงธรรม สามพราน นครปฐม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก
                         มีพิธีสหบูชามิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 
และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ด้วย
30 ธ.ค.1982        สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2   ทรงมีพระสมณสาส์นแจ้งเป็นการภายในให้ทราบว่า
                         ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะพระคาร์ดินัล
                         แห่งพระศาสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์  ค.ศ.1983
5 ม.ค.1983         มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล
                        (นับเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย)
2 ก.พ.1983         พิธีสถาปนาสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ท่ามกลางคณะพระคาร์ดินัล  คณะทูตานุทูต
                         และคริสตศาสนิกชน  โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2   
                         ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร  กรุงโรม  นครรัฐวาติกัน    
10-11 พ.ค.1984   เป็นประธาน คณะกรรมการจัดการพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปา  ยอห์น  ปอล  ที่ 2  
                         ฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาล
20 ธ.ค.1984        ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ (หิรัญสมโภช) 
25  ก.พ.1989       ป่วย เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
มิ.ย.1998             ฉลองครบรอบ 25 ปี ในการดำรงตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
3 - 12  ม.ค.2000  ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) 
                          ในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 
9 ม.ค.2000          ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานฉลองฝ่ายพระศาสนจักรคาทอลิก ในโอกาสที่
                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และโอกาสฉลอง
                          ปีศักดิ์สิทธิ์ ณ  ศูนย์ กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ม.ค.2000             โอกาสครบรอบ 100 ปี  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  พระคาร์ดินัลได้พัฒนาปรับปรุง
                          โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ให้ทันสมัยและสามารถให้บริการผู้ป่วยให้
                          มีคุณภาพยิ่งขึ้น และวันที่ 23 ธันวาคม  ค.ศ.2000 เวลา 14.30 น. 
                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดอาคารร้อยปีบารมีบุญ
                         ซึ่งเป็นอาคารสูง 24 ชั้น   
5 มี.ค.2000          ร่วมพิธีสถาปนาคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี ณ ลานมหาวิหาร                    
                         นักบุญเปโตร วาติกัน  ท่านในฐานะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อองค์
                         สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  นับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติสำหรับ
                         พระศาสนจักรในประเทศไทย ,   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และวัดนักบุญเปโตรสามพราน
15 ก.ย. 2001       เสกอาคารร้อยปีบารมีบุญ (ตึกใหม่ 24 ชั้น) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
5-25 เม.ย. 2005   ร่วมพิธีปลงพระศพ  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2   
                         และในฐานะพระคาร์ดินัล ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่
                         (สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16)  ประมุขพระศาสนจักรคริสต์ 
                          นิกายโรมันคาทอลิก  สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร  ลำดับที่  265         
2 ก.พ. 2008         ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน      
16 พ.ค.2008        เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 
                          “อัล ลิมินา” (ad Limina  Apostolorum)  ร่วมกับสภาพระสังฆราชคาทอลิก
                          แห่งประเทศไทย (10 สังฆมณฑลในประเทศไทย)
14 พ.ค.2009        สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้อนุมัติลาออกจากการเป็นประมุข อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                          ได้พักอยู่ที่บ้านอัมราฮัม สามพราน นครปฐม
20 ธ.ค.2009         ฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการเป็นพระสงฆ์ 
วันที่ 24 มกราคม ค.ศ.2013       ฉลองครบ 7 รอบ (อายุ 84 ปี) ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
วันที่ 3-17 มีนาคม ค.ศ. 2013    ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ใหม่
                                           ในฐานะพระคาร์ดินัล (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)  
                                           ประมุขพระศาสนจักรคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ลำดับที่ 266                
ปัจจุบัน                                   พักอยู่ที่บ้านอับราฮัม สามพราน นครปฐม
 
 
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 บรรดาฆราวาส คณะสงฆ์แห่งอัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนักธุรกิจคาทอลิก ร่วมกันจัดงาน "ONE มีชัย" เนื่องในโอกาส 90 ปี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
ในเวลาเช้า ผู้แทนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญแก่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
จากนั้น เป็นวจนพิธีกรรม โมทนาคุณพระเป็นเจ้า
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
ในช่วงเที่ยง เป็นการแสดงต่างๆ และฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
จากนั้น เป็นการขึ้นกล่าวแสดงความยินดีของพระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม สมณทูต พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช คุณสมพงศ์ ดาวพิเศษ
 
ปิดท้ายด้วยการให้โอวาทของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป่าเค้กและตัดเค้ก ถ่ายภาพร่วมกัน ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 สามพราน
 
 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2019 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ได้จัดงานวันเกิดปีที่ 90 ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เริ่มจาก พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองนักบุญเปาโล อัครสาวก กลับใจ และฉลอง 90 ปี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วย คุณพ่อ เปาโล สุรชัย ชุ่มศรีพันธ์ และคุณพ่อ ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ ณ วัดพระจิตเจ้า โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ หลังจากนั้น เป็นงานเลี้ยง โดยมีการแสดงต่างๆ การอวยพรฉลอง 90 ปี พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และการให้โอวาทของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
 
วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 สามเณราลัยแสงธรรม ได้จัดงานกตเวทิตาแด่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู โอกาสที่พระคาร์ดินัล มีอายุครบ 90 ปี 60 ปี ชีวิตสงฆ์  36 ปี สมณศักดิ์ พระคาร์ดินัล และ 20 ปี นายกสภาวิทยาลัยแสงธรรม เริ่มพิธีด้วย วจนพิธีกรรม โดย  พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ต่อมา เป็นการกล่าวแสดงงานกตเวทิตาแด่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  โดย คุณพ่อ ชายชาติพงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ตามด้วย คุณพ่อ เจริญ ว่องประชานุกูล อธิการสามเณราลัยแสงธรรม และศิษย์เก่าวิทยาลัยแสงธรรม
 
จากนั้น พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู กล่าวตอบและอวยพรก่อนอาหาร
 
สุดท้าย เป็นการแสดงดนตรี โดย บรรดาสามเณรของสามเณราลัยแสงธรรม และศิษย์เก่า รุ่น 17 นำโดย คุณพ่อ อนุชา ไชยเดช และมีบรรดาคุณพ่อ มาช่วยร้องเพลงกัน ได้แก่ พระคุณเจ้าวุฒิเลิศ คุณพ่อเชษฐา คุณพ่อสมชัย คุณพ่อสิทธิพล และ คุณพ่อไพฑูรย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
 
ถิติ เป็นประธานอภิเษกพระสังฆราช
อภิเษก พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์
อภิเษก พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
อภิเษก พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อภิเษก พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อภิเษก พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย 
 
จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับศีลบวช ในปี ค.ศ. 1973– 2007 ก็นับว่าน่าสนใจมิใช่น้อย แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องใหญ่เกินธรรมดา เพราะว่าการบวช พระสงฆ์เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นก็ตาม แต่เราก็สามารถพบกับการส่งเสริมกระแสเรียก และการเตรียมบุคลากรด้านงานอภิบาลที่ท่านได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษตลอด 35 ปี ของการปกครอง
การสร้างและบูรณะวัด
      ภารกิจที่สำคัญของท่านในด้านการสร้างและบูรณะวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านซิสเตอร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 – 2007
 

อาสนวิหารอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ

บูรณะวัด, สร้างและขยายโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

วัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์

บูรณะวัด, สร้างบ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์, ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบๆ  และรวมโรงเรียนกุหลาบวัฒนา (หญิง)  กับโรงเรียนกุหลาบวิทยา (ชาย) ให้เป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยใช้ชื่อโรงเรียนกุหลาบวิทยา  มีทั้งนักเรียนชาย-หญิง เปิดสอนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6

วัดเซนต์หลุยส์  สาทรใต้

สร้างบ้านพักพระสงฆ์, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
และโรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

สร้างโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

ปรับปรุงวัดและบริเวณรอบๆ

วัดพระกุมารเยซู ก.ม. 8

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดคอนเซ็ปชัญ

บูรณะวัด

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ปรับปรุงวัด และสร้างโรงเรียน

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

ปรับปรุงวัด และสร้างโรงเรียน

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

สร้างวัด, โรงเรียน และบ้านพักซิสเตอร์

วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว

ซื้อที่ดินเพิ่มเติมและปรับปรุงอาคารที่พักพระสงฆ์

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

สร้างวัด และซื้อที่ดินเพิ่มเติม

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

บูรณะวัด และสร้างโรงเรียน

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

ปรับปรุงวัด และสร้างโรงเรียน

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

ปรับปรุงวัด และสร้างโรงเรียน

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  บางเชือกหนัง

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์ และบ้านพักซิสเตอร์

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ปรับปรุงวัด และซื้อที่ดินเพิ่ม

วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค

ปรับปรุงวัด

วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

ปรับปรุงวัด

วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

สร้างโรงเรียน และบ้านพักพระสงฆ์

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดเซนต์แอนโทนี  แปดริ้ว

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดแม่พระฟาติมา บางวัว

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

ปรับปรุงวัด, สร้างโรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์และบ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญเปโตร สามพราน

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์
สร้างสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

สร้างวัด, บ้านพักพระสงฆ์ และสร้างสุสานศานติคาม

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

สร้างโรงเรียนและปรับปรุงบริเวณรอบๆ

วัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญอันเดร บางภาษี

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

บูรณะวัด, สร้างโรงเรียนและปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ

วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

บูรณะวัด, และปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

สร้างโรงเรียนและปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ

วัแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล

บูรณะวัด, สร้างโรงเรียนและปรับพื้นที่บริเวณรอบๆ

วัดนักบุญลูกา อู่ทอง

สร้างวัด, โรงเรียน, บ้านพักพระสงฆ์, บ้านพักซิสเตอร์

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล

สร้างวัด และบ้านพักพระสงฆ์

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

ปรับปรุงบริเวณรอบบ้านเณร, สร้างบ้านผู้หว่าน, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  ชาย-หญิง และบ้านพักพระสงฆ์ผู้สูงอายุ


นอกจากนี้ ยังมีการสร้างอาคาร และ สถานที่เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ดังนี้ 
1. สุสานศานติคาม  อ.สามพราน จ.นครปฐม  เปิด – เสก วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 1994
2. ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิด – เสก วันที่ 27 พฤษภาคม 1995
3. อาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เปิดเสก วันเสาร์ที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2001 
4. สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม เปิด – เสก วันที่ 8 มิถุนายน 2003 
5. เปิดศูนย์อภิบาลผู้สุงอายุ "บ้านยอแซฟ" หนองรี จ.นครนายก เปิด – เสก 1 มี.ค.2008
6. ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ และเด็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  บ้านพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร จ.ปทุมธานี เปิด– เสก 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009   
7. บ้านพักพระสงฆ์ เกษียณ  บ้านอับราฮัม  อ. สามพราน จ.นครปฐม เปิด – เสก วันที่ 16 กันยายน 2009