องค์ที่ 121-140

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 131 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 8 (St. Leo VIII ค.ศ. 963-964) Written by หอจดหมายเหตุ 492
องค์ที่ 132 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 5 (St.Benedict V ค.ศ. 964-966) Written by หอจดหมายเหตุ 513
องค์ที่ 133 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 13 (St. John XIII ค.ศ. 965-972) Written by หอจดหมายเหตุ 509
องค์ที่ 134 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 6 (St. Benedict VI ค.ศ. 973-974) Written by หอจดหมายเหตุ 501
องค์ที่ 135 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเบเนดิก ที่ 7 (St. Benedict VII ค.ศ. 974-983) Written by หอจดหมายเหตุ 516
องค์ที่ 136 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 14 (St. John XIV ค.ศ. 983-984) Written by หอจดหมายเหตุ 498
องค์ที่ 137 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 15 (St. John XV ค.ศ. 985-996) Written by หอจดหมายเหตุ 505
องค์ที่ 138 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเกรโกรี ที่ 5 (St. Gregory V ค.ศ. 996-999) Written by หอจดหมายเหตุ 530
องค์ที่ 139 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 2 (St. Sylvester II ค.ศ. 999-1003) Written by หอจดหมายเหตุ 624
องค์ที่ 140 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 17 (St. Jonh XVII ค.ศ.1003) Written by หอจดหมายเหตุ 489

Page 2 of 2