ธนบัตรไทย (พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๕)

  • Print

ธนบัตรไทย (พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๕)