ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช

 


ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


แรกมีประชาธิปไตยในสยาม

ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมาชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาประเทศไทยมีการสมาคมกับคนไทยทำให้แนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเริ่มก่อตัวในหมู่ปัญญาชนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรงเปิดประเทศรับอารยธรรมตะวันตกอย่างเต็มที่มีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นเป็นฉบับแรก โดยหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน เผยแพร่แนวความคิดตะวันตก และวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยโดยใช้วัฒนธรรมตะวันตกเป็นบรรทัดฐาน กล้าวิจารณ์แม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้สังคมไทยพอควร
 
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นอกจากระบบการศึกษาจะเปิดกว้างสู่สามัญชนมากกว่าแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๒๗ พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางที่ศึกษาอยู่ในยุโรปรวมทั้งคณะทูตไทยประจำกรุงปารีสและลอนดอน ได้ร่วมกันเข้าชื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเรียกร้องรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า นโยบายต่างประเทศที่ใช้วิธีผ่อนปรนกับนักล่าอาณานิคม ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพียงผ่อนสั้นเป็นยาว การใช้กำลังต่อสู้ก็ไม่ได้ผล เพราะไทยยังด้อยกว่ามหาอำนาจในเรื่องอาวุธ ครั้นจะหวังพึ่งกฎหมายระหว่างประเทศให้ช่วยรักษาเอกราช ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นกัน เพราะสยามยังไม่เจริญพอให้เป็นที่ยอมรับในสังคมระหว่างประเทศ การจะให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการยึดครองของนักล่าอาณานิคม ซึ่งมักจะใช้ข้ออ้างว่าประเทศที่เข้าครอบครองเป็นประเทศด้อยพัฒนาจะต้องปรับปรุงการบริหารประเทศเสียใหม่ การเลิกทาสและเลิกธรรมเนียมหมอบคลาน ก็ยังไม่พอทำให้สยามเจริญทัดเทียมยุโรปได้ จะต้องใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลักในการบริหารประเทศ กระจายพระราชอำนาจให้คณะรัฐมนตรี โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานคณะรัฐมนตรี แต่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ

Read more...

วันนี้ในอดีต


1 มิถุนายน พ.ศ.2523 : สถานีโทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็น แพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก
 ซีเอ็นเอ็น (Cable News Network : CNN) สถานีเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิลของสหรัฐอเมริกา เริ่มแพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก สถานีโทรทัศน์แห่งนี้ก่อตั้งโดย เท็ด เทอร์เนอร์ (Ted Turner) ปัจจุบัน ซีเอ็นเอ็นเครือข่ายโทรทัศน์ที่เสนอข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง บริหารโดย Turner Broadcasting System (บริษัทในเครือ Time Warner) มีศูนย์ข่าวกลางอยู่ที่เมืองแอทแลนตา รัฐจอร์เจีย ซีเอ็นเอ็นเริ่มได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียในช่วงปี 2533-2534 แต่หลังจากที่ได้แสดงจุดยืนเป็น กระบอกเสียงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ในช่วงสงครามสหรัฐฯ-อิรักเมื่อปี 2546 ซีเอ็นเอ็นก็ได้รับการวิพากษ์วิจารย์เป็นอย่างมากถึงความเป็นกลางในฐานะสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม จากสถิติเมื่อปี 2547 มีผู้ชมชาวอเมริกันประมาณ 88.2 ล้านหลังคาเรือนรับชมข่าวจากซีเอ็นเอ็น มากเป็นอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ซีเอ็นเอ็นยังแพร่ภาพออกไปยังต่างประเทศ มีผู้ชมประมาณ 1.5 พันล้านคน ใน 212 ประเทศ

1 มิถุนายน พ.ศ.2451 : รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศใช้ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซึ่งนับเป็น ประมวลกฎหมาย ฉบับแรกของไทย โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจพระราชกำหนด บทอัยการที่ใช้อยู่ และจัดวางระเบียบไว้ เป็นบรรทัดฐาน ทรงเริ่มทำตั้งแต่ปี 2440 สำเร็จในปี 2451 ใช้เวลาถึง 11 ปี ประเทศไทยใช้ประมวลกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลานานถึง 49 ปี ถือว่าเป็นต้นแบบของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประกาศให้ใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2500

2 มิถุนายน พ.ศ.2522 : สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยี่ยมประเทศโปแลนด์
สมเด็จพระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II) เสด็จเยี่ยม ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์ โดยทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ตลอดเวลาทีทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก พระองค์ได้พระองค์ทรงเดินทางไปพบคริสตศาสนิกชนในทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ รวมเป็นระยะทางกว่า 1,247,613 กิโลเมตร ประเมินว่าพระองค์ได้เดินทางรอบโลกแล้ว 27 รอบ ทรงใช้เวลา 822 วัน หรือกว่า 2 ปี 3 เดือน ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกกรุงโรม ทรงกล่าวสุนทรพจน์กว่า 20,000 ครั้ง หรือกว่า 100,000 หน้า ทรงเข้าประชุมร่วมกับผู้นำทางการเมืองกว่า 1,600 ครั้ง รวมไปถึงการเข้าพบกับประมุขของรัฐ 776 คน และนายกรัฐมนตรีอีก 246 คน ทรงเดินทางไปเทศนาและต่อต้านสงคราม คอมมิวนิสต์ ฟาสซิสต์ เผด็จการ ทุนนิยม วัตถุนิยม การทำแท้ง และการกระทำอันผิดศีลธรรม ขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำของศาสนาต่างๆ

 2 มิถุนายน พ.ศ.2496 : สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก
 สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ทรงเข้าพิธีราชาภิเษก ณ วิหารเวสมินเตอร์ กรุงลอนดอน โดยครองบัลลังก์สืบต่อจากพระบิดา พระเจ้าจอร์จ ที่ 6 (King George VI) ในขณะมีพระชนม์ 27 พรรษา พระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่า อลิซาเบธ อเล็กซานดรา แมรี (Elizabeth Alexandra Mary) ประสูติเมื่อ 21 เมษายน 2469 ทรงเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าจอร์จ ที่ 6 กับพระนางเจ้าอลิซาเบธ (Queen Elizabeth) ทรงอภิเษกสมรสกับ มกุฎราชกุมารฟิลิป (The Prince Philip, Duke of Edinburgh) ในปี 2490 เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2495 หลังจากที่พระบิดาเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งปอด ทรงเป็นประมุขของรัฐต่างๆ ในเครือจักรภพอังกฤษ 16 ประเทศ ทรงปกครองประชาชนกว่า 128 ล้านคน ซึ่งเป็นผลเมืองกว่าหนึ่งในสามของประชากรโลก

หนังสือเก่า