พระสังฆราชเรอเน มารี โยเชฟ แปร์รอส

พระสังฆราชเรอเน มารี โยเซฟ แปร์รอส

 

   1. จดหมาย วัดคอนเซปชัญ

ค.ศ. 1910-1947

   2. จดหมาย วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน 

ค.ศ. 1910-1945

   3. จดหมาย อาสนวิหารอัสสัมชัญ 

ค.ศ. 1903-1930

   4. จดหมาย วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ 

ค.ศ. 1910-1947

   5. จดหมาย วัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้

  ค.ศ. 1942-1947

   6. จดหมาย วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดสามเสน)

ค.ศ. 1910-1947

 

   7. โรงเรียน วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

ค.ศ. 1924-1943

 

   8. จดหมาย วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร วัดบางเชือกหนัง 

ค.ศ. 1924-1947

 

   9. จดหมาย วัดนักบุญเปาโล เซนต์ปอล 

ค.ศ. 1912-1947

 

   10.  จดหมาย  วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

ค.ศ. 1913-1938

 

   11.  จดหมาย วัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ปากคลองลาด-บางคล้า

ค.ศ. 1910-1947

 

   12.  จดหมาย  วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดท่าหว้า กาญจนบุรี 

ค.ศ. 1911-1944

 

   13.  จดหมาย  อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี 

ค.ศ. 1910-1946

 

   14.  จดหมาย วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง, ยาว   จันทบุรี

 ค.ศ. 1917-1947

 

   15.  จดหมาย วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี

 ค.ศ. 1912-1947

 

   16.  จดหมาย วัดพระนามเยซู บางปลาสร้อย  ชลบุรี

ค.ศ. 1910-1947

 

   17.  จดหมาย วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม  ชลบุรี

ค.ศ. 1910-1947

 

   18.  จดหมาย วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา ชลบุรี

ค.ศ. 1917-1944

 

   19.  จดหมาย  วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า 

ค.ศ. 1934-1945

 

   20.  จดหมาย  วัดพระหฤทัย เชียงใหม่ 

 ค.ศ. 1909-1947

 

   21.  จดหมาย  วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก 

ค.ศ. 1919-1946

 

   22.  จดหมาย  วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนกยก 

ค.ศ. 1920-1946

 

   23. จดหมาย วัดพระผู้ไถ่ เสาวภา  นครนายก

ค.ศ. 1911-1947

 

   24.  จดหมาย  วัดนักบุญเปาโล บ้านนา นครนายก

 ค.ศ. 1946-1947

 

   25.  จดหมาย  วัดนักบุญเปโตร  นครปฐม 

ค.ศ. 1910-1947

 

   26.  จดหมาย  วัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม  

ค.ศ. 1931-1937

 

   27.  จดหมาย  วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน นครปฐม

ค.ศ. 1910-1946

 

   28.  จดหมาย  วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา

ค.ศ. 1910-1947

 

   29.  จดหมาย  อาสนวิหาร วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด โคราช

ค.ศ. 1910-1947

 

   30.  จดหมาย  วัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์

ค.ศ. 1907-1945

 

   31.  จดหมาย  วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน  นครราชสีมา

ค.ศ. 1914-1946

 

   32.  จดหมาย  วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร 

ค.ศ. 1912-1943

 

   33.  จดหมาย  วัดนักบุญอันตน  ท่าเกวียน ปราจีนบุรี 

ค.ศ. 1910-1935

 

   34.  จดหมาย  วัดอารักขเทวดา  โคกวัด 

ค.ศ. 1910-1944

 

   35.  จดหมาย  วัดแม่พระอุปภัมภ์ แหลมโขด

ค.ศ. 1918-1938

 

   36.  จดหมาย  วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก

ค.ศ. 1919-1947

 

   37.  จดหมาย  วัดพระหฤทัย วัดเพลง

ค.ศ. 1910-1943

 

   38.  จดหมาย  วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง

ค.ศ. 1923-1947

 

   39.  จดหมาย  วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 

ค.ศ. 1910-1941

 

   40.  จดหมาย  วัดนักบุญลูกา บางขาม 

ค.ศ. 1927-1944

 

   41.  จดหมาย  วัดแม่พระแห่งลูร์ด  ลำปาง

ค.ศ. 1910-1946

 

   42.  จดหมาย  วัดพระนามเยซูเจ้า บ้านแป้ง 

ค.ศ. 1911-1932

 

     43. จดหมาย  วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง

ค.ศ. 1910-1947

 

   44.  จดหมาย  วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

ค.ศ. 1910-1938

 

   45.  จดหมาย  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ 

ค.ศ. 1916-1947

 

   46.  จดหมาย  วัดแม่พระเมืองลูร์ด สระบุรี

ค.ศ. 1907-1915

 

   47.  จดหมาย  วัดนักบุญอันนา  ท่าจีน

ค.ศ. 1915-1936

 

   48.  จดหมาย  อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม 

ค.ศ. 1910-1947

 

   49.  จดหมาย  แม่กลอง สมุทรสงคราม 

ค.ศ. 1910-1942

 

   50.  จดหมาย  วัดเจ้าเจ็ด วัดบ้านปลายนา อยุธยา

ค.ศ. 1910-1947

 

   51.  จดหมาย  วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

ค.ศ. 1909-1944

 

   52.  จดหมาย  วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

ค.ศ. 1912-1938

 

   53.  จดหมาย  MISSION DE LAOS

ค.ศ. 1909-1947

 

   54.  จดหมายติดต่อกับพระมหากษัตริย์

ค.ศ. 1909-1911

 

   55.  จดหมายพระมหากษัตริย์

ค.ศ. 1910-1925

 

   56.  จดหมายราชการไทย กระทรวงกลาโหม

ค.ศ. 1911-1947

 

   57.  จดหมายราชการไทย ดคีต่าง ๆ

ค.ศ. 1911-1942

 

   58.  จดหมายราชการไทย กระทรวงเกษตราธิการ

ค.ศ. 1912-1947

 

   59.  จดหมายราชการไทย กระทรวงการต่างประเทศ

ค.ศ. 1902-1946

 

   60.  จดหมายต่างประเทศ  PARIS

ค.ศ. 1911-1947

 

   61.  จดหมายต่างประเทศ  จากมิสซังต่าง ๆ กัมพูชา 

ค.ศ. 1910-1947

 

   62.  จดหมายต่างประเทศ  จากมิสซังต่าง ๆ อินเดีย

ค.ศ. 1911-1938

 

   63.  จดหมายต่างประเทศ  จากมิสซังต่าง ๆ ญี่ปุ่น-เกาหลี

ค.ศ. 1909-1932

 

   64.  จดหมายต่างประเทศ  จากมิสซังต่าง ๆ   HUE

ค.ศ. 1933-1947

 

   65.  จดหมายต่างประเทศจากมิสซังต่าง ๆ สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์

ค.ศ. 1909-1947

 

   66.  จดหมายต่างประเทศจากมิสซังต่าง ๆ SAIGON-HANOI

ค.ศ. 1909-1947

 

   67.  จดหมายต่างประเทศจากมิสซังต่าง ๆ จีน-ฮ่องกง 

ค.ศ. 1910-1947

 

   68.  จดหมายเวียน

ค.ศ. 1909-1943

 

   69.  โรงเรียนยออันนาดาร์ก  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ค.ศ. 1917-1937

 

   70.  โรงเรียนแม่พระเดแมร์เซส์  วัดคอนเซปชัญ  กรุงเทพฯ

ค.ศ. 1922-1924

 

   71.  โรงเรียนมาเรียลัย วัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้ 

ค.ศ. 1925-1944

 

   72.  โรงเรียน  ST. GABRIEL COLLEGE

ค.ศ. 1910-1947

 

   73.  โรงเรียน  ASSUMPTION  COLLEGE

ค.ศ. 1912-1947

 

   74.  โรงเรียน  ST. GABRIEL COLLEGE

 

 

   75.  โรงเรียน COUVENT  DE  ASSOMPTION

ค.ศ. 1936-1944

 

   76.  โรงเรียนบ๊วยกุ่ย วัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์

ค.ศ. 1919-1943

 

   77.  โรงเรียนครูคาทอลิก ทาร์ซีซีโอ ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1919-1939

 

   78.  โรงเรียนเซนต์ปอล วัดนักบุญเปาโล แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1919-1937

 

   79.  โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด ปากคลองท่าลาด ฉะเชิงเทรา

ค.ศ.1921-1930

 

   80.  โรงเรียนนักบุญฟิลิป วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ 

ค.ศ. 1912-1942

 

   81.  โรงเรียนนักบุญยอแซฟ วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี

ค.ศ. 1921-1937

 

   82.  โรงเรียนคริสตสงเคราะห์  (ปรีชานุศาสตร์) วัดพระนามเยซู

ค.ศ. 1929-1930

 

   83.  โรงเรียนพระหฤทัย  ศรีราชา ชลบุรี

ค.ศ. 1939-1940

 

   84.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   วัดพระหฤทัย เชียงใหม่

ค.ศ. 1916-1938

 

   85.  โรงเรียนนักบุญเทเรซา วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย

ค.ศ. 1934       

 

   86.  โรงเรียนวัดนักบุญเปโตร สามพราน  นครปฐม

ค.ศ. 1921-1934

 

   87.  โรงเรียนวัดนักบุญยอแซฟ  บ้านหัน

ค.ศ. 1922-1933

 

   88.  โรงเรียนอาสนวิหาร วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด นครราชสีมา

ค.ศ. 1930-1941

 

   89.  โรงเรียนนักบุญยอแซฟ วัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เชียงใหม่

ค.ศ. 1933-1935

 

   90.  โรงเรียนนักบุญเทเรซา โนนแก้ว  นครราชสีมา

ค.ศ. 1938-1942

 

   91.  โรงเรียนวัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์

ค.ศ. 1920-1936

 

   92.  โรงเรียนวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  ปทุมธานี 

ค.ศ. 1928-1937

 

   93.  โรงเรียนวัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก

ค.ศ. 1929-1937

 

   94.  โรงเรียนแม่พระประจักษ์  สองพี่น้อง  สุพรรณบุรี

ค.ศ. 1920-1939

 

   95.  โรงเรียนแม่พระ  วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

ค.ศ. 1923-1945

 

   96.  โรงเรียนวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ

ค.ศ. 1928-1947

 

   97.  โรงเรียนแม่พระ  วัดแม่พระเมืองลูร์ด แก่งคอย สระบุรี

ค.ศ. 1924-1946

 

   98.  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ค.ศ. 1925-1952

 

   99.  โรงเรียนเซมีนารีโอ บางนกแขวก  สมุทรสงคราม

ค.ศ. 1921-1934

 

   100. โรงเรียนเซมีนารีโอ บางนกแขวก ราชบุรี  (บัญชีค่าใช้จ่าย)

ค.ศ. 1941-1944

 

   101. โรงเรียนพระหฤทัยศรีราชา  (บ้านเณร)    ชลบุรี 

ค.ศ. 1909-1941

 

   102. โรงเรียน วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด  อยุธยา

ค.ศ. 1926-1942

 

   103. โรงเรียน วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ อยุธยา

ค.ศ. 1926-1944

 

   104. โรงเรียน วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา

ค.ศ. 1927-1937

 

   105. โรงเรียน วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก อยุธยา

ค.ศ. 1921-1931

 

   106. โรงเรียน

ค.ศ. 1911-1947

 

   107. คณะนักบวช CARMEL

ค.ศ. 1909-1947

 

   108. คณะนักบวช  พระหฤทัยคอนแวนต์

ค.ศ. 1911-1949

 

   109. คณะนักบวช  พระหฤทัยคอนแวนต์  สามเสน

ค.ศ. 1916-1930

 

   110. คณะนักบวช  ST. PAUL DE GHARTRES

ค.ศ. 1900-1946

 

   111. คณะนักบวช URSULINES

ค.ศ. 1917-1947

 

   112. เอกสารคณะ M.E.P. ผู้กลับฝรั่งเศส จดหมายของพระสงฆ์เขียนถึงพระสังฆราช

ค.ศ. 1913-1947

 

   113. เอกสารสำคัญของมิชชันนารีฝรั่งเศส ใบสัญญาของเณรที่จะบวชเป็นพระสงฆ์

ค.ศ. 1910-1932

 

   114. เอกสารสำคัญของมิชชันนารีฝรั่งเศส   เอกสารเกี่ยวกับการโปรดพระคุณการุณย์

ค.ศ. 1910-1946

 

   115.เอกสารสำคัญของมิชชันนารีฝรั่งเศส

ค.ศ. 1916-1947

 

   116. เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1909-1937

 

   117. เอกสารเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1938-1947

 

   118. SAINTE ENFANCE

ค.ศ. 1909-1947

 

   119. เอกสารเกี่ยวกับพระสงฆ์-นักบวช

ค.ศ. 1916-1944

 

   120. เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

ค.ศ. 1915-1947

 

   121. เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร บ้านเณรแม่พระนฤมลทิน บางนกแขวก

ค.ศ. 1912-1946

 

   122. เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร PENANG

ค.ศ. 1910-1946

 

   123. จดหมาย SINGAPRE

ค.ศ. 1909-1946

 

   124. ST. LOUIS  HOSPITAL CONSTRUCTION

 

 

   125. ST. LOUIS  HOSPITAL

ค.ศ. 1884-1946

 

   126. โรงพิมพ์อัสสัมชัญ

ค.ศ. 1922-1947

 

   127. กิจกรรมคาทอลิก

ค.ศ. 1928-1947

 

   128. MISSIONARY ASSOCIATION  OF  CATHOLIE  WOMEN

ค.ศ. 1919-1947

 

   129. THE  SOCIETY FOR  THE PRAPAGATION  OF  THE FAITH

ค.ศ. 1909-1946

 

   130. รายงาน

ค.ศ. 1909-1947

 

   131. รายงาน ครอบครัวคาทอลิกของวัดต่าง ๆ

ค.ศ. 1922       

 

   132. รายงานประจำปีของประเทศมิสซัง

ค.ศ. 1909-1947

 

   133. ที่ดิน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย ราชบุรี

ค.ศ. 1910-1924

 

   134. ที่ดิน วัดพระนามพระเยซูเจ้า บ้านแป้ง สิงห์บุรี

ค.ศ. 1914-1931

 

   135. ที่ดิน วัดพระหฤทัย วัดเพลง ราชบุรี

ค.ศ. 1921-1939

 

   136. ที่ดิน วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี

ค.ศ. 1925-1929

 

   137. ที่ดิน วัดนักบุญลูกา  บางขาม ลพบุรี

ค.ศ. 1925-1930

 

   138. ที่ดิน วัดแม่พระประจักษ์  สองพี่น้อง  สุพรรณบุรี 

ค.ศ. 1911-1946

 

   139. ที่ดิน วัดแม่พระเมืองลูร์ด  แก่งคอย สระบุรี

ค.ศ. 1926-1933

 

   140. ที่ดิน วัดซางตาครู้ส  กุฎีจีน

ค.ศ. 1914-1931

 

   141. ที่ดิน วัดคอนเซปชัญ

ค.ศ. 1914-1927

 

   142. ที่ดิน วัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ค.ศ. 1910-1946

 

   143. ที่ดิน วัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์

ค.ศ. 1914-1930

 

   144. ที่ดิน วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

ค.ศ. 1935-1946

 

   145. ที่ดิน วัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์

ค.ศ. 1908-1947

 

   146. ที่ดิน อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล  จันทบุรี 

ค.ศ. 1910-1940

 

   147. ที่ดิน วัดนักบุญยอแซฟ พนัสนิคม ชลบุรี

ค.ศ. 1910-1947

 

   148. ที่ดิน วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ชลบุรี

ค.ศ. 1913-1947

 

   149. ที่ดิน วัดเซนต์ปอล  แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1911-1944

 

   150. ที่ดิน วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา

ค.ศ. 1942       

 

   151. ที่ดิน วัดพระนามเยซู บางปลาสร้อย  ชลบุรี

ค.ศ. 1913-1943

 

   152. ที่ดิน วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ชลบุรี

ค.ศ. 1918-1934

 

   153. ที่ดิน วัดพระหฤทัย เชียงใหม่ 

ค.ศ. 1910-1945

 

   154. ที่ดิน วัดพระคริสตประจักษ์  บ้านเล่า  นครนายก

ค.ศ. 1910-1940

 

   155. ที่ดิน   วัดนักบุญเปโตร สามพราน  นครปฐม

ค.ศ. 1917-1929

 

   156. ที่ดิน   วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน  นครปฐม

ค.ศ. 1929-1937

 

   157. ที่ดิน อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด  นครราชสีมา

ค.ศ. 1916-1946

 

   158. ที่ดิน วัดนักบุญเทเรซา  โนนแก้ว นครราชสีมา

ค.ศ. 1917-1946

 

   159. ที่ดิน วัดนักบุญอันนา ปากน้ำโพ นครสวรรค์ 

ค.ศ. 1920-1932

 

   160. ที่ดิน วัดแม่พระมหาการุณย์  นนทบุรี

ค.ศ. 1917-1939

 

   161. ที่ดิน วัดพระแม่สกลสงเคราะห์  บางบัวทอง   นนทบุรี

ค.ศ. 1923-1927

 

   162. ที่ดิน วัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร ปทุมธานี

ค.ศ. 1922-1947

 

   163. ที่ดิน วัดอัครเทวดา โคกวัด ปราจีนบุรี

ค.ศ. 1911-1945

 

   164. ที่ดิน วัดเซนต์นิโคลาส  พิษณุโลก

ค.ศ. 1917-1947

 

   165. ที่ดิน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม

ค.ศ. 1910-1942

 

   166. ที่ดิน วัดนักบุญยาโกเบ  วัดแม่กลอง  สมุทรสงคราม

ค.ศ. 1909-1913

 

   167. ที่ดิน วัดอัครเทวดาราฟาแอล  วัดปากน้ำ

ค.ศ. 1917-1938

 

   168. ที่ดิน วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด สมุทรปราการ

ค.ศ. 1902-1946

 

   169. ที่ดิน วัดพระคริสตประจักษ์  เกาะใหญ่ อยุธยา

ค.ศ. 1910-1921

 

   170. ที่ดิน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

ค.ศ. 1923-1937

 

   171. ที่ดิน วัดนักบุญเทเรซา  หน้าโคก อยุธยา

ค.ศ. 1923-1944

 

   172. ที่ดิน วัดบ้านปลายนา  อยุธยา

ค.ศ. 1924-1946

 

   173. ชีวิตจิต

ค.ศ. 1909-1947

 

   174. ชีวิตจิต สมุดเขียนของท่านเคียมสูน

ค.ศ. 1930-1947

 

   175. ชีวิตจิต บทเทศน์

ค.ศ. 1936-1947

 

   176. บัญชีการเงิน

ค.ศ. 1909-1947

 

   177. บัญชีการเงิน  ธนาคารอินโดจีน

ค.ศ. 1912-1946

 

   178. บริษัททำนาศรีษะกระบือ

ค.ศ. 1920-1938

 

   179. สมุดบันทึกของคุณพ่อกลอมเบต์

ค.ศ. 1908-1923

 

   180. บัญชีครอบครัวคริสตังวัดต่าง ๆ ,รายงานประจำปีวัดต่าง ๆ

ค.ศ. 1917-1947

 

   181. บันทึก เกี่ยวกับมิสซัง

 

 

   182. บันทึก วัดคอนเซปชัญ

 

 

   183. บันทึก

ค.ศ. 1909-1948

 

   184. บันทึก ของท่านยวง

 

 

   185. เอกสารทั่วไป

ค.ศ. 1925-1943

 

   186. สมาคมค้นวิชาประเทศไทย  THE SIAM SOCIETY

ค.ศ. 1940-1948

 

   187. ใบรับจดหมาย

 

 

   188. BUDDHISM

 

 

   189. จดหมาย SECRET

ค.ศ. 1910-1957

 

   190. เอกสารส่วนตัว

ค.ศ. 1883-1894

 

   191. แผนที่ต่างๆ

 

 

   192. บันทึก ชีวประวัติพระสงฆ์ M.E.P.

ค.ศ. 1915-1927

 

   193. มอบลูกให้พระสังฆราช

ค.ศ. 1916-1947

 

   194. พินัยกรรม

 

 

   195. JUBILE EPISCOPAL

 

 

   196. สังคยนา