พระสังฆราชฌัง บัปติสต์ ปัลเลอกัว

พระสังฆราชฌัง  บัปติสต์  ปัลเลอกัว

 

1.  จดหมาย

ค.ศ. 1842-1862

2.  บันทึก

ค.ศ. 1844-1858

3.  Tarrain

 

4.  จดหมายต่างประเทศ

ค.ศ. 1841-1861

5.  จดหมายเวียน

ค.ศ. 1854-1863

7.  เอกสารเกี่ยวกับบ้านเณร

ค.ศ. 1857-1862