สมัยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ค.ศ.2010 - ปัจจุบัน

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ Written by หอจดหมายเหตุ 174
คุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ Written by หอจดหมายเหตุ 122
คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี Written by หอจดหมายเหตุ 1316
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว Written by หอจดหมายเหตุ 1002
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม Written by หอจดหมายเหตุ 2221
คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ Written by หอจดหมายเหตุ 2324
คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร Written by หอจดหมายเหตุ 2633
คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน Written by หอจดหมายเหตุ 2310
คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ Written by หอจดหมายเหตุ 2511
คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง Written by หอจดหมายเหตุ 2808

Page 1 of 3