คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช

 
คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช
 
REV. JOSEPH  ANUCHA  CHAIYADEJ
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา ไชยเดช  เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1967  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 20  สิงหาคม ค.ศ. 1967  วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน  
มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน  เป็นชาย 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2    
บิดาชื่อชลิต ไชยเดช   มารดาชื่อทองไสว ไชยเดช
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ บางขุนเทียน
- เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จบชั้นมัธยมปีที่ 6
- เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช เป็นเวลา 1 ปี
- เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  จบปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา  
และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 2005-2007   จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ปี ค.ศ. 2012-2013 รับการอบรมต่างประเทศ   
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1995
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
7 พ.ค.1995 - 5 พ.ค.1996         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
5 พ.ค.1996 - 4 พ.ค.1997         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
4 พ.ค.1997 - 5 พ.ค.2002         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
4 พ.ค.1997 - 5 พ.ค.2002         เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกพระนามกรเยซู  บ้านแป้ง สิงห์บุรี
5 พ.ค.2002 - 14 พ.ค.2006       เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
14 พ.ค.2006 - 5 พ.ค.2012       ทำงานสื่อมวชชนคาทอลิกในสภาพระสังฆราช, 
                                            ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101  
                                            และพักประจำที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
5 พ.ค.2012 - 1 พ.ค.2013         รับการอบรมต่างประเทศ
1 พ.ค.2013 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ ฝ่ายสื่อสารสังคม
1 พ.ค.2013- ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
1 พ.ค.2013- ปัจจุบัน                เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 พ.ค. 2013- ปัจจุบัน               ผู้อำนวยการ การแปลและบัญญัติศัพท์
1 พ.ค. 2013-ปัจจุบัน                ประธานซิกนิสเอเชีย
1 พ.ค.2013- ปัจจุบัน                พักประจำและช่วยงานอภิบาลที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายบวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 บวช  30  พฤษภาคม  ค.ศ.  1993
คือ คุณพ่อ เปโตร  เชษฐา  ไชยเดช