คุณพ่อเบเนดิก พรชัย แก้วแหวน

 
 
คุณพ่อ เบเนดิก พรชัย  แก้วแหวน
 
REV. BENEDICT  PORNCHAI  KAEWWAEN
 
 
คุณพ่อ เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน เกิดวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1972 จังหวัดสมุทรปราการ  
ล้างบาปวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1973   วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
และรับศีลกำลังที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  
บิดาชื่อยอแซฟ บุญมี  แก้วแหวน  มารดาชื่อมารีอา สมศรี  แก้วแหวน  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน   เป็นชาย 7 คน  เป็นหญิง 1 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5   โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ  สมุทรปราการ
- ชั้นประถมศึกษาปีที่  6     โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
- บ้านเณรเล็ก โคราช 1 ปี
- ปริญญาตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา
คณะศาสน ศาสตร์สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่  8  มิถุนายน  ค.ศ. 2003
ที่  สักการสถานบุญราศี คุณพ่อ ฃนิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำรุง
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
12 พ.ค. 2003 - 5 พ.ค. 2007               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
5 พ.ค. 2007 - 5 พ.ค. 2012                 ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
5 พ.ค. 2007 - 1 พ.ค. 2008                 ผู้ช่วยอธิการ สามเณราลัย จอห์น ปอล
1 พ.ค. 2008 - 13  พ.ค. 2009              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา แม่สอด จังหวัดตาก
                                                      และผู้จัดการโรงเรียนภัทรวิทยา  แม่สอด จังหวัดตาก
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2012               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2016 - 5 พ.ค. 2018               เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า พักประจำที่วัดพระกุมารเยซู
13 พ.ค. 2017- ปัจจุบัน                        ศึกษาต่อภายในประเทศ
5 พ.ค. 2018 -  6 มี.ค. 2021                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
 
 
 
 
 
คติพจน์  
“ข้าพเจ้า คือ ผู้รับใช้ของพระเจ้า  ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์” (ลก. 1:38;22:42)
 
คุณพ่อมีพี่ชายบวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981  คือ  คุณพ่อ เปโตร วิทยา  แก้วแหวน