สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1995-2009

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช Written by หอจดหมายเหตุ 4416
คุณพ่อเปโตร ฉลองรัฐ สังขรัตน์ Written by หอจดหมายเหตุ 3040
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย Written by หอจดหมายเหตุ 2076
คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 2848
คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร Written by หอจดหมายเหตุ 3249
คุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี Written by หอจดหมายเหตุ 4234
คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร Written by หอจดหมายเหตุ 2870
คุณพ่อยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา Written by หอจดหมายเหตุ 3398
คุณพ่ออันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 3470
คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์ Written by หอจดหมายเหตุ 2595

Page 1 of 4