สมัยพระสังฆราชแปร์รอส ค.ศ.1909-1947

Display # 
Title Author Hits
1. คุณพ่ออันตน โตอัน ตาน โชติผล Written by หอจดหมายเหตุ 1491
2. คุณพ่ออาแล็กซิส กิม Written by หอจดหมายเหตุ 1432
3. คุณพ่อบอนิฟาซ ยวง Written by หอจดหมายเหตุ 1860
4. คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (ฯพณฯ) Written by หอจดหมายเหตุ 1378
5. คุณพ่อตีมอเทว นพ โชติพงษ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1438
6. คุณพ่อมาร์แซล จงสวัสดิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1682
7. คุณพ่อปาสกัล ฟิลิป ลิฟ Written by หอจดหมายเหตุ 1496
8. คุณพ่อเรมุนโด รัตน์ วงษ์ชีวิ Written by หอจดหมายเหตุ 1442
9. คุณพ่อโทมา แซน Written by หอจดหมายเหตุ 1429
10. คุณพ่อยอแซฟ ยี่ Written by หอจดหมายเหตุ 1409

Page 1 of 7