5. คุณพ่อดอมินิก เยเรมิอัส

 

คุณพ่อดอมินิก เยเรมิอัส

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1803 พระสังฆราชการ์โนลต์ - 1814 -