6. คุณพ่อยอห์น ปัสกัล

 

คุณพ่อยอห์น ปัสกัล

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1805 พระสังฆราชการ์โนลต์ - - -