7. คุณพ่อกราเซียง เดอ แซงต์ซาวิเอร์

 

คุณพ่อกราเซียง เดอ แซงต์ซาวิเอร์

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1807 พระสังฆราชการ์โนลต์ - 8 มิ.ย.1800 วัดซางตาครู้ส