8. คุณพ่อมาร์แซล กอเรอา

 

คุณพ่อมาร์แซล กอเรอา

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1807 พระสังฆราชการ์โนลต์ - - -