9. คุณพ่ออังเดร ตู๊

 

คุณพ่ออังเดร ตู๊

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1808 พระสังฆราชการ์โนลต์ - - -