1. คุณพ่อปัสกัล คัง

 

คุณพ่อปัสกัล คัง

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1788 พระสังฆราชการ์โนลต์ - 22 พ.ย. 1794 -