2. คุณพ่อราฟาแอล

 

คุณพ่อราฟาแอล

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1791 พระสังฆราชการ์โนลต์ - ม.ค.1797 -