3. คุณพ่อนิโคลาส โตแลนติโน

 

คุณพ่อนิโคลาส โตแลนติโน

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
- 1801 พระสังฆราชการ์โนลต์ อยุธยา 1729 วัดจันทบุรี