4. คุณพ่อมัทธิอัส โด้

 

คุณพ่อมัทธิอัส โด้

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
1754 1802 พระสังฆราชการ์โนลต์ - 1834 -