คุณพ่อ ปิแอร์ ลาบอรี

 

คุณพ่อปิแอร์ ลาบอรี
 
เกิดวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1925  ที่กาส-มองเดอนาร์ด จังหวัดเวการอน ประเทศฝรั่งเศส  
บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1949  
มาถึงประเทศไทย วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1949  
ปี ค.ศ. 1949-1951        เรียนภาษาที่นครชัยศรี  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ วัดอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  
                                 แล้วที่วัดฟรังซิส เซเวียร์ กรุงเทพฯ 
ปี ค.ศ. 1951-1954        ช่วยงานที่เชียงใหม่  
ปี ค.ศ. 1954-1955        ช่วยงานที่เจ้าเจ็ด 
ปี ค.ศ. 1955-1958        ช่วยงานที่โนนแก้ว
ปี ค.ศ.1958-1959         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
ปี ค.ศ. 1959 -1960       ช่วยงานที่เกาะใหญ่
ปี ค.ศ. 1960-1967        เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ  
ปี ค.ศ. 1967-1972        ช่วยงานที่วัดเซนต์ นิโคลาส 
ปี ค.ศ. 1978-1984        ช่วยงานที่วัดพิจิตร 
ปีค.ศ. 1984-1992         ช่วยงานที่ตาคลี
ปี ค.ศ. 1992-1995        เป็นอธิการบ้าน พักที่มองเบอตอง ประเทศฝรั่งเศส 
                                 ปัจจุบันคุณพ่อช่วยงานอยู่ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์
                                 อาสนวิหารนักบุญอันนา 
                                 อยู่ในประเทศไทย 60 ปี
ปัจจุบัน                       พักอยู่ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์
                                 บ้านพักผู้สูงอายุสิเมโอน นครสวรรค์