เส้นทาง 72 ปี สารสาสน์/อุดมสาร/อุดมศานต์

เส้นทาง 72 ปี สารสาสน์/อุดมสาร/อุดมศานต์