จดหมายเหตุการเดินทางพระสังฆราชแห่งเบริธประมุขมิสซัง สู่อาณาจักรโคจินจีน

Display # 
Title Author Hits
ผลไม้ของอาณาจักรสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 565
ขนมธรรมเนียมและประเพณีของชาวสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 619
เรื่องศาสนาของประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 637
การพำนักอยู่ในกรุงสยามของพระสังฆราชแห่งเบริธ และการเริ่มต้นงานเผยแพร่ศาสนา Written by หอจดหมายเหตุ 587
เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของเราในกรุงสยามจนถึงการออกเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธไปเมืองกวางตุ้ง Written by หอจดหมายเหตุ 592
การออกเดินทางจากกรุงสยามและการลงเรือไปประเทศจีนของพระสังฆราชแห่งเบริธ Written by หอจดหมายเหตุ 572
การเดินทางกลับสู่ยุโรปทางทะเล พระสังฆราชแห่งเมเตลโลโปลีส Written by หอจดหมายเหตุ 597

Page 2 of 2