ขอเชิญร่วมงานพิธีบวชมุขนายก ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ขอเชิญร่วมงานพิธีบวชมุขนายก ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
 
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ.2018 
 
พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู 
 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย