ตารางเทียบสมัยการปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เอสปริต์ มารีย์ โยเซฟ ฟลอรังส์ Written by หอจดหมายเหตุ 435
พระสังฆราช ยัง ปอล ฮิแลร์ มิแชล กูรเวอซี Written by หอจดหมายเหตุ 399
พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว Written by หอจดหมายเหตุ 1024
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์ Written by หอจดหมายเหตุ 390
พระสังฆราช ฌอง หลุยส์ เวย์ Written by หอจดหมายเหตุ 639
พระสังฆราชแปร์รอส Written by หอจดหมายเหตุ 957
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง Written by หอจดหมายเหตุ 766
พระอัครสังฆราชยวง นิตโย Written by หอจดหมายเหตุ 1303
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 1673
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 2577

Page 2 of 2