คุณพ่อชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

  • Print
 
 
คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์
 
REV. CHARLS BOROMEO  SURASAK  AMPAPORN
 
 
คุณพ่อ ชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เกิดวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1969  สุพรรณบุรี    
รับศีลล้างบาปวันที่  9  มีนาคม  ค.ศ.  1969  วัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง  
บิดาชื่อ ยอแซฟ จินดา อัมพาภรณ์   มารดาชื่อ แบร์นาแด๊ต อำไพ อัมพาภรณ์
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
- จบปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา 
ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน นครปฐม
- ปริญญาโท สาขาอภิบาลเยาวชน ประเทศอิตาลี
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 2000
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
14 พ.ค. 2000 - 10 พ.ค. 2004         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาทร กรุงเทพฯ
10 พ.ค. 2004 - 5 พ.ค. 2007           เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน
5 พ.ค. 2007 - 1 ก.ย. 2010              ผู้จัดการแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว, จิตตาภิบาลกลุ่มคริสตชน บางนา,
                                                  ช่วยงานอภิบาลและพักประจำที่วัดพระกุมารเยซู กม.8
1 ก.ย. 2010 - 16 พ.ย. 2015            ศึกษาต่อต่างประเทศ สาขาอภิบาลเยาวชน
16 พ.ย. 2015 - ปัจจุบัน                  ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (เข้าปฏิบัติงานจริง พ.ค. 16)
16 พ.ย. 2015- 30 เม.ย. 2016          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
30 เม.ย. 2016 -ปัจจุบัน                    ช่วยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ
30 เม.ย. 2016 -ปัจจุบัน                   พักประจำที่สำนักพระสังฆราช
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                     ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และระดับชาติ
 
 
 
คติพจน์
 
“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาป” (ลก. 18:13)