คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร

  • Print
 

 
คุณพ่อ เปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร
 
REV. PAUL   ANUSORN  KAEWKHACHORN
 
 
คุณพ่อ เปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร เกิดวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.1969  กรุงเทพฯ  
บิดาชื่อยอแซฟ เสนาะ แก้วขจร  มารดาชื่อมารีอา ชวนชม แก้วขจร  
มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8   
 
การศึกษา
- โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ กรุงเทพฯ   เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ  เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-2 
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  เรียนชั้นมัธยมปีที่ 3-6 
- วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน   ปริญญาตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา
  และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา  
-  ที่กรุงโรม  ปริญญาโท  สาขาพิธีกรรม
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 มิถุนายน  ค.ศ. 2000
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
14 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2002           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ
5 พ.ค. 2002 - 1 พ.ค. 2005             ศึกษาต่อที่กรุงโรม  วิชาพิธีกรรม
1 พ.ค. 2005 - 13 พ.ค. 2009           ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
13 พ.ค. 2009 -5 พ.ค. 2014            อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่  แสงธรรม สามพราน
5 พ.ค. 2012 -5 พ.ค. 2014              ช่วยงานแปลในคณะกรรมการฯของสภาพระสังฆราชฯ
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
5 พ.ค. 2014 - ปัจจุบัน                    ผู้จัดการสักการสถานฯ
 
 
 
 
คติพจน์
 
“ศรัทธา ร่าเริง ร้อนรน เสมอต้น เสมอปลาย เสมอไป”