คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม

 
คุณพ่อ เปาโล  เอกรัตน์  หอมประทุม
 
REV.PAUL EAKARAT HOMPRATHUM
 
 
คุณพ่อ เปาโล เอกรัตน์  หอมประทุม เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 พระนครศรีอยุธยา  
รับศีลล้างบาปวันที่  7  พฤศจิกายน  ค.ศ.1971  วัดนักบุญยอแซฟ  อยุธยา  
บิดาชื่อ ยอแซฟ เสน่ห์  หอมประทุม  มารดาชื่อ โรชา  ประไพ  หอมประทุม  
มีพี่น้องทั้งหมด  8 คน   เป็นชาย 5 คน   เป็นหญิง 3 คน  คุณพ่อเป็นคนที่ 6
 
การศึกษา
-โรงเรียนยอแซฟ  อยุธยา  เรียนชั้น ป.1-ป.6
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน  เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน   ปริญญาตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา
 และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา 
- จบปริญญาโท  วิชาคำสอน ที่กรุงโรม
- จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-ปี ค.ศ. 2019    จบการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา)
                       มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ณ กรุงโรม อิตาลี เอกด้านการสอนในโรงเรียน
 
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน  ค.ศ. 2001
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
6  พ.ค. 2001 - 12 พ.ค. 2003         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล  ปากน้ำ
12 พ.ค. 2003 - 2007                    ศึกษาต่อกรุงโรม   วิชาคำสอน
5 พ.ค. 2007 - 13 พ.ค. 2009          ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกงานคริสตศาสนธรรม,
5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย. 2016          พักประจำที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ
5 พ.ค. 2007 - 5 พ.ค. 2012            จิตตาภิบาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
13 พ.ค. 2009- 30 เม.ย. 2016          ผู้จัดการแผนกงานคริสตศาสนธรรม ศูนย์คำสอน
5 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2016           ช่วยงานอภิบาลวัดคอนเซ็ปชัญ
30 เม.ย. 2016 - 9 พ.ค. 2020           ศึกษาต่อต่างประเทศ
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                     รองผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                     พักประจำที่อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน                      ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
 
 
 
 
 
 
คติพจน์  
 
 “จงแสวงหาเถิด  แล้วท่านจะพบ.”