คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

  • Print
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

REV. JOHN BAPTIST SOMKIAT  TRINIKORN
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร  เกิดวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1965  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับศีลล้างบาปวันที่ 13 มิถุนายน  ค.ศ. 1965 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด      
บิดาชื่อเปาโล สด ตรีนิกร มารดาชื่อเซซีลีอา วงษ์สุดา ตรีนิกร (ธาราฉัตร)
มีพี่น้องทั้งหมด 20 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 14
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1971-1978    เรียนที่โรงเรียนประสาทศิลป์ อยุธยา ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 6
- ปี ค.ศ.1978-1984    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ. 1984-1985   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1985-1986   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1986-1993   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์
                              บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1995-1998   ศึกษาที่สถาบันบีบรีกุม (Biblicum) กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
                              ปริญญาโท สาขาวิชาพระคัมภีร์
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1993
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
1 พ.ค.1993 - 1 พ.ค.1994        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
1 พ.ค.1994 - 7 พ.ค.1995        เรียนภาษาที่สามเณราลัยใหญ่แสงธรรม 
                                           เพื่อเตรียมตัวไปศึกษาวิชาพระคัมภีร์ 
                                           ที่มหาวิทยาลัยบีบรีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี
7 พ.ค.1995 - 2 พ.ค.1999        ศึกษาต่อที่สถาบันบีบรีกุม (Biblicum) กรุงโรม 
                                           ประเทศอิตาลี ด้านวิชาพระคัมภีร์
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004      ผู้รับผิดชอบงานในแผนกต่างๆ 
                                           ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
2 พ.ค.1999 - 13 พ.ค.2009       ผู้อำนวยการโครงการ “พักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์” (Sabbatical Programme)
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009     ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล, อธิการศูนย์ฝึกอบรมงาน อภิบาล “บ้านผู้หว่าน”
                                            จิตตาภิบาลอารามคาร์แมลสามพราน
13 พ.ค. 2009 -  ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่ แสงธรรม  สามพราน
 26 เม.ย. 2018 - ปัจจุบัน           อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ